Regionen

Välj

Hur är min webbplats?

  • Bra (37%, 17 Votes)
  • Dålig (22%, 10 Votes)
  • Excellent (17%, 8 Votes)
  • Kan förbättras (13%, 6 Votes)
  • Inga kommentarer (11%, 5 Votes)

Total Voters: 46

Laddar ... Laddar ...

Nästa vecka påbörjas vaccinering av hemtjänstpersonal

Regionen Vaccineringen mot covid-19 går hittills enligt plan. Det betyder att den första gruppen inom fas 1, personer inom äldreboenden, snart har fått sin första vaccindos, och att vi från och med nästa vecka erbjuder vaccination till personer som har hemtjänst, deras nära hushållskontakter och personal inom kommunal vård och omsorg…

Munskydd i kollektivtrafiken

Regionen Den 7 januari börjar Folkhälsomyndigheten allmänna råd att använda munskydd i kollektivtrafiken att gälla. Rådet vänder sig till allmänheten i Sverige och rör personer som reser med ej platsbokningsbar kollektivtrafik. Munskydd rekommenderas under de tider på vardagar, då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18…

Fortsatt hög smittspridning – utökad möjlighet till provtagning

Regionen Region Jönköpings län har extra öppet för invånare för provtagning av covid –19 i samband med nyårshelgen. En hög andel som provtogs under annandagen den 26 december testade positivt för covid -19…

Nu startar vaccineringen i länet

Regionen De första doserna av vaccin mot covid-19 är på väg till Sverige. Så fort de tilldelade doserna är på plats i Jönköpings län, kan vaccineringen mot covid-19 starta. Samtliga 13 kommuner kommer att ha tillgång till vaccin söndag 27 och måndag 28 december…

Regionen betalar ut extraersättning till alla medarbetare

Regionen Som en uppmuntran och ett tack för goda insatser under pandemin betalar Region Jönköpings län ut en extra ersättning på 500 kronor i december till alla medarbetare som har varit anställda under perioden april-augusti 2020…

Nya drönarregler på gång

Regionen Den 1 januari 2021 träder nya regler om drönare i kraft för hela EU. De viktigaste nyheterna är att det kommer att krävas drönarkort för att flyga med drönare, samt att alla operatörer måste registrera sig…

23 konstnärer från Jönköpings län visar upp sitt kunnande för Statens konstråd

Regionen Statens konstråd och Region Jönköpings län har tillsammans bjudit in professionella konstnärer i Jönköpings län till en digital portfoliovisning med curatorer och konstkonsulenter från Statens konstråd. Syftet är att skapa nationell exponering och därmed fler arbetstillfällen för konstnärer verksamma i Jönköpings län…

Nu kan du söka regionens sommarjobb

Regionen I dag släpper Region Jönköpings län jobbannonserna till sommaren 2021 för personal till Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus…

Provtagning för covid-19 på normal kapacitet igen

Regionen Möjligheten för provtagning av covid-19 är tillbaka på normal kapacitet sedan i måndags, 26 oktober. För att begränsa smittspridningen är det viktigt att kunna provta så många som möjligt.  …

Nytt projekt ska stärka besöksnäringen

Regionen Smålands Turism har beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i och med coronapandemin…

Hälso- och sjukvården förstärks med 176 miljoner nästa år

Regionen Pengarna går till barn och unga med psykisk ohälsa och till att korta köerna hos barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentralerna får tillskott för omställningen till nära vård. Satsningar görs även på cancervården och att korta köerna till de uppskjutna operationer och undersökningar som coronapandemin har medfört…

Föreslår nytt hållbarhetsprogram

Regionen I dag har nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutat att föreslå fullmäktige att anta Region Jönköpings läns nya hållbarhetsprogram som kommer att gälla 2021-2025…

Utbildar kamratstödjare

Regionen Under fem veckor har tolv personer utbildats till kamratstödare i länet…

Anmälan enligt lex Maria – patient avled

Regionen En patient som vårdats på sjukhus för försämring i sin KOL-sjukdom, avled senare i covid-19. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Extra ersättning till personal

Regionen Region Jönköpings län presenterade i maj förslag på extra ersättning till personal under coronapandemin. Nu har förslaget beslutats efter dialog med de fackliga organisationerna…

Regionen bestrider stämningsansökan

Regionen Region Jönköpings län kommer att bestrida stämningsansökan som fackförbundet SYMF lämnar in till Arbetsdomstolen med syfte att ogiltigförklara avskedandet av en musiker…

(S) insändare om borgerlig minoritetsledning

Regionen Är ni beredda att bryta blockpolitiken för regionens bästa?…

Gratis isbroddar till äldre

Regionen

Krav kring hyrpersonal

Regionen Rödgröna kräver tydligare strategi för ett oberoende av hyrpersonal…

God tillväxt för företagen

Regionen

1 / 212