Regionen

Välj

Hur är min webbplats?

  • Bra (37%, 17 Votes)
  • Dålig (22%, 10 Votes)
  • Excellent (17%, 8 Votes)
  • Kan förbättras (13%, 6 Votes)
  • Inga kommentarer (11%, 5 Votes)

Total Voters: 46

Loading ... Loading ...

Avsiktsförklaring för att säkra tågtrafik på icke elektrifierade sträckor

Regionen I ett pressmeddelande i dag meddelas att Region Jönköpings län ska ta fram en avsiktsförklaring med Region Kalmar län för att kunna samarbeta runt bimodala tåg inom Krösatågtrafiken. Bakgrunden är att länstrafiken så fort som möjligt vill ersätta de nuvarande dieseltågen, som inte fungerar optimalt, och få nya fungerande tåg på plats på de järnvägssträckor som inte är elektrifierade…

Succé för höstens vaccinationskampanj

Regionen Höstens kampanj för vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker kan nu börja sammanfattas och resultatet är mycket positivt. – Vårdcentralerna och kommunerna har gjort ett fantastiskt arbete. Mer än 75 000 personer har vaccinerats under bara några veckors tid, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län i ett pressmeddelande…

600 patienter har fått vård genom extra insatser 2023

Regionen Ständiga förbättringar och planering utifrån behovet är vårdens sätt att utveckla för att kunna ta hand om alla som behöver vård. Under 2023 gjordes dessutom extra insatser för att minska på väntan till operationer och undersökningar. I Jönköpings län fick 600 patienter hjälp vid extra insatser på länets tre sjukhus…

Bevara akutsjukhusen (BA) byter namn – blir Vårddemokraterna (VD)

Regionen Bevara akutsjukhusen (BA), som ingår i det politiska styret för Region Jönköpings län, byter namn. Partiets nya namn blir Vårddemokraterna (VD). Det bekräftar partiet i ett pressmeddelande. …

Rädda den svenska sjukvården

Regionen "Om ingenting görs kommer vi därför att få se stora uppsägningar av vårdpersonal, nedlagda vårdmottagningar och längre vårdköer runtom i landet. Läget var redan dåligt men nu blir det än värre. Det är ett mörker som nu rullar in över den svenska sjukvården", menar regionrådet Mikael Ekvall (V) och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö i en debattartikel…

Beskedet: Nej till arbetspendling

Regionen Kristdemokraterna fick inte gehör för sitt initiativärende om att underlätta arbetspendling för att minska arbetslösheten i Jönköpings län…

Ska se över och förbättra akutvårdkedjan

Regionen Under året ska Region Jönköpings län se över och arbeta för att förbättra hela akutvårdkedjan. Bakgrunden är både den nationella kritiken från IVO om bristande tillgänglighet men även erfarenheten om att patienter ofta hamnar fel i flödet, vilket får konsekvenser för både personal och patienten, skriver regionen i ett pressmeddelande i dag…

Minskad hyrbemanning och ökade resurser till vårdcentralerna i budget 2024 – trots svårt ekonomiskt läge

Regionen Samverkan Region Jönköpings län kommer att ta ett stort ansvar för att hela Jönköpings län ska vara levande även i en orolig tid. Med utveckling av kollektivtrafik, hållbarhet och arbetspendling i fokus samt en attraktiv landsbygdsutveckling. Hälso- och sjukvården ska fortsätta vara i toppklass och samarbetet med länets kommuner utvecklas. – Vi ska fortsätta att utveckla våra tre akutsjukhus, ge förutsättningar för omställning till nära vård, ta krafttag mot den psykiska ohälsan, öka grundbemanningen och minska beroendet av hyrpersonal, skriver Samverkan Region Jönköpings län i ett pressmeddelande…

Nya interpellationer från Vänsterpartiet

Regionen I ett pressmeddelande meddelas att i dag lämnar Vänsterpartiet in tre nya interpellationer till regionfullmäktige för behandling vid sammanträdet den 18 april…

Hur ska barn med språkstörningar få likvärdigt stöd av logoped i regionen?

Regionen Vänsterpartiet lämnar in interpellation om vård för barn med språkstörningar. Interpellationen lämnas till ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård som ska svara under kommande regionfullmäktige, den 7 februari. …

Kapade vårdköer och barnen i fokus i KD-budget

Regionen Kapade vårdköer och barnen står i fokus i Kristdemokraternas budget för 2023…

Regionen: Påfyllnadsdos tidigast efter tre månader

Regionen Region Jönköpings län följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ges när det gått minst tre månader sedan dos 2. Det är ett kortare tidsintervall än tidigare…

Vårdcentralerna anpassar kapaciteten för fler covid-vaccinationer

Regionen Det minskade intervallet mellan dos 2 och påfyllnadsdos (dos 3) innebär att antalet länsbor som är berättigade till påfyllnadsdos ökat från 29 000 personer till 69 000 personer. Vårdcentralerna kommer att anpassa sin kapacitet till behovet…

Förslag på ny regional transportplan går ut på remiss

Regionen Region Jönköpings län skickar i dag ut ett remissförslag på ny regional transportplan. Planen visar hur nästan 1,7 miljarder kronor ska fördelas i Jönköpings län mellan olika typer av investeringar i transportinfrastruktur under perioden 2022 – 2033. Betydande satsningar planeras på järnvägs- och vägåtgärder, men även på att bygga mer cykelväg…

Efter ökad smittspridning: Nu öppnas covid-IVA igen

Regionen Region Jönköpings län planerar att åter öppna den särskilda intensivvårdsavdelningen för coronasjuka patienter, uppger P4 Jönköping…

De kan få påfyllnadsdos från och med i dag

Regionen Från i dag, måndag 6 december 2021, erbjuds ett förstärkt skydd i form av påfyllnadsdos (dos 3) till personer i en medicinsk riskgrupp och till personer från 50 år och uppåt. För att få en påfyllnadsdos ska det ha gått minst sex månader sedan andra dosen…

Delat ägarskap kan utveckla Jönköpings flygplats

Regionen Jönköpings flygplats behöver utvecklas och få en tydligare regional roll. Det är bakgrunden till att regionfullmäktige nu ska ta ställning till en förfrågan från dagens ägare, Jönköpings kommun, om att gå in som delägare i det kommunala bolag, Jönköping Airport AB, som äger och driver flygplatsen sedan 2010. Regionstyrelsen beslöt tisdag 9 november 2021 att ta fram ett underlag…

Nu startar sms-livräddning i Jönköpings län

Regionen Den 1 september införs systemet sms-livräddare i Jönköpings län. Det är ett system som larmar frivilliga livräddare till platsen för ett misstänkt hjärtstopp. Larmet kommer via en app, som visar vägen till den som drabbats av hjärtstopp och till närmaste hjärtstartare…

God tillgång på vaccin – många lediga tider

Regionen Nu har Region Jönköpings län mycket god tillgång på vaccin mot covid -19 och vi är på väg att nå en hög täckningsgrad av vaccinerade invånare…

Två nya chefer klara för kulturen i Jönköpings län

Regionen Nu är det klart att Jönköpings län får två nya chefer till länets kulturliv. Ulrika Josefsson blir verksamhetschef för Smålands Musik och Teater och Magnus Jonsson blir kulturutvecklingschef inom Region Jönköpings län…

1 / 3123