Regionen

Välj

Hur är min webbplats?

  • Bra (37%, 17 Votes)
  • Dålig (22%, 10 Votes)
  • Excellent (17%, 8 Votes)
  • Kan förbättras (13%, 6 Votes)
  • Inga kommentarer (11%, 5 Votes)

Total Voters: 46

Laddar ... Laddar ...

Hälso- och sjukvården förstärks med 176 miljoner nästa år

Regionen Pengarna går till barn och unga med psykisk ohälsa och till att korta köerna hos barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentralerna får tillskott för omställningen till nära vård. Satsningar görs även på cancervården och att korta köerna till de uppskjutna operationer och undersökningar som coronapandemin har medfört…

Föreslår nytt hållbarhetsprogram

Regionen I dag har nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutat att föreslå fullmäktige att anta Region Jönköpings läns nya hållbarhetsprogram som kommer att gälla 2021-2025…

Utbildar kamratstödjare

Regionen Under fem veckor har tolv personer utbildats till kamratstödare i länet…

Anmälan enligt lex Maria – patient avled

Regionen En patient som vårdats på sjukhus för försämring i sin KOL-sjukdom, avled senare i covid-19. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Extra ersättning till personal

Regionen Region Jönköpings län presenterade i maj förslag på extra ersättning till personal under coronapandemin. Nu har förslaget beslutats efter dialog med de fackliga organisationerna…

Regionen bestrider stämningsansökan

Regionen Region Jönköpings län kommer att bestrida stämningsansökan som fackförbundet SYMF lämnar in till Arbetsdomstolen med syfte att ogiltigförklara avskedandet av en musiker…

(S) insändare om borgerlig minoritetsledning

Regionen Är ni beredda att bryta blockpolitiken för regionens bästa?…

Gratis isbroddar till äldre

Regionen

Krav kring hyrpersonal

Regionen Rödgröna kräver tydligare strategi för ett oberoende av hyrpersonal…

God tillväxt för företagen

Regionen

Avstyrker förslag

Regionen

Molly och William vanligast i länet

Regionen Nu har Statistiska centralbyrån kommit ut med ny rapport om de vanligaste namnen på nyfödda i Sverige och Jönköpings län…

Persson (S) frågar Ygeman om vattenbristen

Regionen Under sommaren var det vattenbrist i flera kommuner i Jönköpings län. Detta uppmärksammades bland annat i Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo…

Fri öppenvård för äldre

Regionen Från 1 januari 2017 blir öppenvården avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre. …

Bäst i forskning på jobbet

Regionen

22 miljoner till länet

Regionen Det blir 22 miljoner kronor i nya EU-medel till Jönköpings län.  …

Idéer inom vård och omsorg

Regionen

2 / 212