Regionen

Beskedet: Nej till arbetspendling

Regionen Kristdemokraterna fick inte gehör för sitt initiativärende om att underlätta arbetspendling för att minska arbetslösheten i Jönköpings län.

Kristdemokraterna fick inte gehör för sitt initiativärende om att underlätta arbetspendling för att minska arbetslösheten i Jönköpings län. Arkivbild: David Alin

Många branscher och underleverantörer har det tufft på grund av höga räntor och ökade kostnader. Speciellt tufft är det för trähusbranschen där varslen nu är stora. Flera av dessa företag finns på höglandet i vårt län där också de flesta av de som jobbar också bor. Samtidigt finns det andra branscher som har behov av arbetskraft. I andra delar av vårt län. Det pågår arbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen för att matcha jobbsökande med de behov av arbetskraft som finns i andra delar av länet. En nyckel i detta arbete menar Kristdemokraterna är möjligheterna till arbetspendling.

Som ansvariga för kollektivtrafiken i länet har Region Jönköpings län tillsammans med berörda kommuner, näringslivet och Arbetsförmedlingen en möjlighet att vara en positiv och aktiv part i arbetet med att vidga arbetsmarknadsregionen och minska arbetslösheten i länet. Utifrån detta aktuella läge väckte Kristdemokraterna Arnold Carlzon och Anton Axelsson ett initiativärende när regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) sammanträdde under tisdagen. De föreslog att Region Jönköpings län utifrån aktuell arbetsmarknadssituation snarast undersöker möjligheterna till att underlätta arbetspendling mellan områden i länet där det finns behov. Dock avslogs ärendet av majoriteten i regionen direkt.

– Det är olyckligt att majoriteten inte ens vill undersöka möjligheten att underlätta arbetspendling i detta läge. Region Jönköpings län har ett ansvar för såväl arbetsmarknad som kollektivtrafik. Nu finns en möjlighet att tillsammans med näringsliv, kommuner och Arbetsförmedling att ta en aktiv roll för att vidga arbetsmarknadsregionen och minska arbetslösheten. Då säger man nej utan att ens titta på möjligheterna, säger Arnold Carlzon (KD).

– Det är näringslivet som genererar skatteintäkter som kan användas för det gemensammas bästa. Att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och växande näringsliv är därför en politisk kärnuppgift. Arbetslösheten växer i delar av vårt län och då är det särskilt oroande att den politiska ledningen säger nej till arbetsskapande åtgärder, säger Anton Axelsson (KD)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *