Mark- och miljödomstolen

Miljöchefen om branden: ”Något som vi alla varit rädda för”

Miljöchefen om branden: ”Något som vi alla varit rädda för”

Nyheter "Vill få bort plasten så fort som möjligt"

Kommunalrådet om arenadomen: ”Målet är att skyndsamt hitta lösningar”

Kommunalrådet om arenadomen: ”Målet är att skyndsamt hitta lösningar”

Nyheter Kommunalrådet Tobias Pettersson (M) kommenterar mark- och miljödomstolens besked i arenafrågan…

Naturskyddsförening om arenadomen

Naturskyddsförening om arenadomen

Nyheter Naturskyddsföreningen Värnamo kommenterar mark- och miljödomstolens besked i arenafrågan…

Politikern om arenabeskedet: ”Känns som att de inte vill ge mig rätt”

Politikern om arenabeskedet: ”Känns som att de inte vill ge mig rätt”

Nyheter Jan Cherek (SD) kommenterar mark- och miljödomstolens besked i arenafrågan…

Nämndordförande om beslutet: ”Tråkigt att det blev så här”

Nämndordförande om beslutet: ”Tråkigt att det blev så här”

Nyheter Teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) kommenterar mark- och miljödomstolens beslut…

Kommunalrådet om beskedet: ”Jättetråkigt”

Kommunalrådet om beskedet: ”Jättetråkigt”

Nyheter Kommunalrådet Mikael Karlsson (C) kommenterar mark- och miljödomstolens besked…

Plan- och byggchefen om yttrandet: ”Hoppas på snabbt avgörande”

Plan- och byggchefen om yttrandet: ”Hoppas på snabbt avgörande”

Nyheter Plan- och byggchef Jonny Engström kommenterar kommunens inskickade yttrande till mark- och miljödomstolen…

Kommunen har sagt sitt i arenafrågan

Kommunen har sagt sitt i arenafrågan

Nyheter Vi ger er i detalj Värnamo kommuns inskickade yttrande till mark- och miljödomstolen…

Naturskyddsföreningen om arenaplanen: ”Vilseledande” 

Naturskyddsföreningen om arenaplanen: ”Vilseledande” 

Nyheter Frågan om Värnamos nya fotbollsarena får byggas på Ljusseveka eller inte går vidare. Nu har Naturskyddsföreningen skickat in en komplettering till mark- och miljödomstolen. …

Skalbagge kan stoppa arenabygge

Skalbagge kan stoppa arenabygge

Nyheter De som vill ha en ny arena för allsvensk fotboll klar till säsongsstarten 2025 kan ännu inte ropa ”hej”. Det står klart efter att Naturskyddsföreningen överklagat fullmäktiges beslut. …

Kommunalt avlopp i Hamra: ”En långkörare”

Kommunalt avlopp i Hamra: ”En långkörare”

Nyheter Till teknik- och fritidsnämndens sammanträde fanns en skrivelse från Hamra byalag. Nämndordförande Granberg (M): – Görs en prövning i domstolen får vi tolkningsutrymme. …

Överklagar domstolsbeslut

Överklagar domstolsbeslut

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden överklagar mark- och miljödomstolens beslut om godkännande av Stena Recyclings sametableringsplaner i västra Värnamo…

Byggärende överklagat

Byggärende överklagat

Nyheter Uppdaterad Det nya bostadsområdet söder om sjukhuset får försenad byggstart…

Tips