Fastighetsägare

Fuktskador och bakterierisk – får betala vite på 160 000

Fuktskador och bakterierisk – får betala vite på 160 000

Nyheter Påtryckningsarbetet från samhällsbyggnadsnämnden var resultatlöst. Nu får en fastighetsägare betala ytterligare ett saftigt vite…

Fuktskador och bakterierisk – riskerar vite på 200 000

Fuktskador och bakterierisk – riskerar vite på 200 000

Nyheter Påtryckningsarbetet från samhällsbyggnadsnämnden var resultatlöst. Nu riskerar en fastighetsägare ett saftigt vite…

Fuktskador och bakterierisk – hyresvärd får betala vite

Fuktskador och bakterierisk – hyresvärd får betala vite

Nyheter Påtryckningsarbetet från samhällsbyggnadsnämnden var lottlöst. Nu vänder sig nämnden till mark- och miljödomstolen för att få utdömt ett vite på en hyresvärd. …

Kommunen tar ej över tomtdrift

Kommunen tar ej över tomtdrift

Nyheter Kommunstyrelsen sa har sagt sitt. Kommunen tar ej över driften av tomten Herrgården 6…

Fastighetsägare vill att kommunen tar över tomtdrift

Fastighetsägare vill att kommunen tar över tomtdrift

Nyheter Fastighetsägarna i kvarteret Herrgården vill att kommunen tar över ansvaret för tomten Herrgården 6. I dag diskuteras frågan. …

Inbrottsvåg skapar känslor 

Inbrottsvåg skapar känslor 

Nyheter De senaste veckorna har en inbrottsvåg i den östra delen av kommunen rasat. ”Det är bara en tidsfråga innan det händer något”, säger en privatperson…

”Möjligheten att bygga parkeringshus ska finnas”

”Möjligheten att bygga parkeringshus ska finnas”

Nyheter Frågan om framtida parkeringshus i Värnamo centrum avhandlades på kommunfullmäktige…

Kör i väg hushållsavfall – förvaltning begär svar

Kör i väg hushållsavfall – förvaltning begär svar

Nyheter En fastighetsägare kör i väg sitt hushållsavfall i stället för att lägga det i sopkärlen. Nu vill samhällsbyggnadsförvaltningen få svar i ärendet. …

Vem bär ansvaret för istappar?

Notiser Den senaste tiden har kylan tagit ett rejält grepp om Jönköpings län. Bland annat har istappar bildats på många fastigheters tak, och dessa kan orsaka stora skador på både människor och fordon om det vill sig illa…

Tips