Arbetsmarknaden

Välj

Hur är min webbplats?

  • Bra (37%, 17 Votes)
  • Dålig (22%, 10 Votes)
  • Excellent (17%, 8 Votes)
  • Kan förbättras (13%, 6 Votes)
  • Inga kommentarer (11%, 5 Votes)

Total Voters: 46

Loading ... Loading ...

Rejäl nedgång väntas på arbetsmarknaden i Småland i vår

Arbetsmarknaden Arbetsgivarna i Östergötland, Småland och öarna förväntar sig en inbromsning i rekryteringstaken och sysselsättningsprognosen för de kommande tre månaderna är låga (+1 procent). Det är en minskning med 11 procentenheter mot förra kvartalet och med hela 45 procentenheter på årsbasis, vilket indikerar att regionen nu går in i ett mer lågkonjunkturpräglat läge. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet…

Stark arbetsmarknad trots svagare konjunktur

Arbetsmarknaden Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som förra månaden – samtidigt som antalet lediga jobb är ovanligt många. Det rapporterar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande i dag…

Långtidsarbetslösa ska prioriteras

Arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen ska i sin verksamhet prioritera arbetet med personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa för att dessa personer ska övergå till arbete eller utbildning. Myndigheten ska särskilt prioritera personer som varit utan arbete i mer än två år, meddelar regeringen i ett pressmeddelande…

Bristande introduktion får unga chefer att vilja lämna chefsrollen

Arbetsmarknaden 36 procent av de unga cheferna har övervägt att lämna sitt chefsuppdrag den senaste månaden och nästan hälften av dessa har övervägt att helt sluta som chef. …

Bildextra: Skolungdomar på företagsbesök

Arbetsmarknaden I veckan mötte Gnosjös skolungdomar industrin under ”Industrinatten Goes Daytime i Gnosjö kommun”. …

Industrinatt på dagtid

Arbetsmarknaden Industrinatten arbetar med industriföretagens kompetensförsörjning och ungdomars attityder till jobb inom teknik- och industrin, och till industriförberedande utbildningar. …

21 nya YH-utbildningar stärker kompetensförsörjningen i länet

Arbetsmarknaden Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 21 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade till länet fram till 2028. För invånarna i Jönköpings län innebär det goda möjligheter att skaffa sig en utbildning inom yrken som är starkt efterfrågade av länets arbetsgivare och näringsliv…

Kompetensutveckling viktigt för karriären

Arbetsmarknaden Vikten av lärande under hela arbetslivet blir uppenbart för allt fler tjänstemän. Åtta av tio tjänstemän medger att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktigt för den framtida karriärsutvecklingen. Det visar en undersökning som gjorts bland privatanställda tjänstemän på uppdrag av TRR, Sveriges ledande omställningsaktör och arbetslivsexpert…

Regeringen ser över arbetsgivarnas fusk

Arbetsmarknaden Under måndagen gick regeringen ut med ett pressmeddelande där de berättade att de tillsätter en delegation som ska se över arbetslivskriminaliteten. Tanken är att de ska öka kunskapen och stödja de aktörer som jobbar för att motverka fusket…

Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader

Arbetsmarknaden En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är nu överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september 2021. …

Samarbetar för att öka svensk matproduktion

Arbetsmarknaden Mer mat ska produceras i Sverige, har riksdagen beslutat. Och regeringen har klassat livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet. Samtidigt råder brist på välutbildad arbetskraft i de gröna näringarna. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Arbetsförmedlingen bildar nu ett gemensamt branschråd för att säkra kompetensförsörjning och kartlägga utbildningsbehov…

Krisen – en illa utnyttjad möjlighet att utveckla sig digitalt

Arbetsmarknaden Under coronapandemin har svenskar i arbete fått en unik chans att utveckla sina kompetenser när korttidspermitteringarna ökat drastiskt. Samtidigt har pandemin påskyndat en utveckling mot ökad digitalisering som ökar behoven av digital kunskap. Ändå ligger den tid som svenskarna lägger på kompetensutveckling i stort sett stilla. Färre både erbjuds och ber om kompetensutveckling. Det visar en undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av Arbetsförmedlingen…

Fler utan jobb

Arbetsmarknaden Arbetslösheten fortsätter att öka i samtliga län och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda…

Fortsatt lägre arbetslöshet

Arbetsmarknaden Antalet arbetslösa fortsätter att sjunka i Jönköpings län…

Lägst arbetslöshet i landet för inrikes födda

Arbetsmarknaden Under december fortsatte arbetslösheten att sjunka i Jönköpings län. Men den starka arbetsmarknaden ger inte utdelning för alla…