Arbetsmarknaden

21 nya YH-utbildningar stärker kompetensförsörjningen i länet

Arbetsmarknaden Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 21 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade till länet fram till 2028. För invånarna i Jönköpings län innebär det goda möjligheter att skaffa sig en utbildning inom yrken som är starkt efterfrågade av länets arbetsgivare och näringsliv.

Utbildningarna som är beviljade finns inom flera områden: IT, hotell och restaurang, hälsa och sjukvård, teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggteknik samt kultur, media och design. Det finns stort behov av samtliga utbildningar i länet, och utbildningarnas bredd både stärker branscher där länet är starkt, till exempel inom tillverkningsindustrin, samtidigt som de tillför nytt. Ett exempel på det senare är utbildningen till ljud- och musikproducent.

– Vi hade ansökt om 38 utbildningar till Jönköpings län, och fick 21 stycken. Det är ett mycket bra utfall som visar att länets utbildningsanordnare håller mycket hög kvalitet, säger Per Eriksson, regionråd (C) och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Det här är väldigt positivt för länets utveckling. Genom de här utbildningarna kan vi både höja utbildningsnivån i länet och ge länets arbetsgivare den kompetens de behöver.

Hård konkurrens om utbildningarna

Varje utbildningsanordnare ansöker om YH-utbildningar hos Yrkeshögskolemyndigheten. När den här ansökningsomgången stängde i juni 2021 hade myndigheten fått in 1 239 ansökningar, en minskning från år 2020 då myndigheten fick in rekordmånga ansökningar, nästan 1 500. Samtidigt är konkurrensen om utbildningarna hård då myndigheten beviljar medel till ungefär en tredjedel av ansökningarna.

De senaste åren har antalet YH-utbildningar ökat, men myndigheten menar nu att expansionsmålet är nått. Årets ansökningsomgång handlade framför allt om att förbättra utbudet, lyfta prioriterade områden som digitalisering och hållbarhet och att ställa högre krav på kvalitet.

– Det är roligt för länet att vi har fått en sådan bredd på utbildningarna, säger Jelena Trupina, projektledare inom kompetensförsörjning på Region Jönköpings län. Vi ser en stor brist på personal och kompetens inom alla branscher och just den här mixen av utbildningar ger möjligheter att både stärka upp branscher där vi är stora men också att utveckla andra områden. Det märks också att myndigheten har satsat på digitalisering och hållbarhet. Vi har fått två beviljade utbildningar inom IT och även en utbildning för vindkraftstekniker.

YH-utbildningar en viktig pusselbit till att säkra kompetensförsörjningen

Statistiken visar att 9 av 10 får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning. Det beror på att yrkeshögskoleutbildningar bygger på arbetsmarknadens behov och att det finns ett nära samarbete mellan företag, utbildare och studerande.

– Nu hoppas vi att många söker till de här utbildningsplatserna som startar hösten 2022 samt att företagen som är i stort behov av kompetens ser detta som en möjlighet att vidareutbilda sin personal, säger Jelena Trupina. Chanserna till jobb är väldigt goda efter en YH-utbildning samtidigt som länets arbetsgivare kan få den kompetens som de efterfrågar.

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *