Arbetsmarknaden

Rejäl nedgång väntas på arbetsmarknaden i Småland i vår

Arbetsmarknaden Arbetsgivarna i Östergötland, Småland och öarna förväntar sig en inbromsning i rekryteringstaken och sysselsättningsprognosen för de kommande tre månaderna är låga (+1 procent). Det är en minskning med 11 procentenheter mot förra kvartalet och med hela 45 procentenheter på årsbasis, vilket indikerar att regionen nu går in i ett mer lågkonjunkturpräglat läge. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet.

Bland de undersökta branscherna ligger hälsa-, sjukvård och Life Science-sektorn i topp med en prognos på +18 procent sett till landet som helhet, medan energibranschen och IT-sektorn med +3 respektive +4 procent är de branscher som ser ut att få störst problem. Bild: Arkiv

– Nu börjar vi se tecken på lågkonjunktur i Östergötland och Småland och det gäller för arbetsgivarna att jobba smart med kompetensförsörjning och fortsatta utbildningsinsatser för att behålla personal och konkurrenskraft, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup i ett pressmeddelande.

Övriga regioner lämnar mycket varierande sysselsättningsprognoser inför det kommande kvartalet, precis som vid förra mätningen. Mellersta Sverige lämnar den starkaste prognosen med +28 procent, medan den näst starkaste kommer från Stockholm och Uppsala med +13 procent. Skåne och Blekinge ligger på +10 procent och Västra Götalands prognos är +8 procent. I norra Sverige tycks inte det väntade kompetenssuget kommit i gång riktigt ännu och jobbprognosen för andra kvartalet är beskedliga +6 procent. Sysselsättningsprognosen för hela riket är +9 procent.

Bland de undersökta branscherna ligger hälsa-, sjukvård och Life Science-sektorn i topp med en prognos på +18 procent sett till landet som helhet, medan energibranschen och IT-sektorn med +3 respektive +4 procent är de branscher som ser ut att få störst problem. IT-sektorn är även den bransch som rasat i särklass mest jämfört med föregående kvartal.

– Vi ser en tydlig avkylningseffekt hos de svenska IT- och energiarbetsgivarna, där man förväntar sig mycket liten tillväxt under det kommande kvartalet. Hälso- och vårdsektorn liksom transportbranschen ser dock ut att påverkas i betydligt mindre utsträckning, säger Mikael Jansson.

Fotnot: Mätningen utfördes under perioden 2-31 januari, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation kan påverka undersökningen.

Svenska regionprognoser
• Mellersta Sverige (Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län): +28 procent
• Stockholm- och Uppsalaregionen: +13 procent
• Skåne och Blekinge län: +10 procent
• Västra Götaland: +8 procent
• Norra Sverige: +6 procent
• Östra Götaland: +1 procent

Svenska branschprognoser
• Hälsa-, sjukvård och Life Science: +18 procent
• Telekom- och mediabranscherna: +13 procent
• Besöksnäringen samt parti- och detaljhandeln: +12 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranscherna: +12 procent
• Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin: +8 procent
• Transport, logistik och fordonsindustrin: +7 procent
• IT-branschen: +4 procent
• Energi- och samhällsservice: +3 procent

Starkaste jobbprognoserna i världen
• Panama: +41 procent
• Guatemala: +38 procent
• Costa Rica: +38 procent
• Schweiz: +31 procent
• Norge: +31 procent
• Nederländerna: +31 procent
• Indien: +30 procent

Starkaste jobbprognoserna i Europa
• Schweiz: +31 procent
• Norge: +31 procent
• Nederländerna: +31 procent
• Österrike: +28 procent
• Frankrike: +26 procent

Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch
• IT-branschen: +34 procent
• Telekom- och mediabranscherna: +30 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +29 procent
• Energi- och samhällsservice, +26 procent
• Transport, logistik och fordonsindustrin: +26 procent
• Hälsa-, sjukvård och Life Science: +25 procent
• Råvaror och gröna näringar: +21 procent

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *