Arbetsmarknaden

Kompetensutveckling viktigt för karriären

Arbetsmarknaden Vikten av lärande under hela arbetslivet blir uppenbart för allt fler tjänstemän. Åtta av tio tjänstemän medger att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktigt för den framtida karriärsutvecklingen. Det visar en undersökning som gjorts bland privatanställda tjänstemän på uppdrag av TRR, Sveriges ledande omställningsaktör och arbetslivsexpert.

Behoven av kompetensutveckling är stort både i Sverige och globalt. Både företag och tjänstemän är överens om att det framför allt är utvecklingen inom teknikområdet som skyndar på behovet. TRR:s insikter visar att tjänstemän inom den privata sektorn anser att kompetensutveckling är en högt prioriterad fråga framåt och man ser behov av stora satsningar inom området.

– Ska vi kunna möta behoven på svensk arbetsmarknad, krävs en annan syn på kompetensutveckling än i dag. Man behöver utveckla sig och lära nytt under hela sitt arbetsliv. Som omställningsaktör välkomnar vi det ökade intresset för kompetensutveckling hos privatanställda tjänstemän och ser att TRR:s roll framåt kommer att bli än viktigare, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Storsatsning på intern kompetensutveckling

Bland tjänstemän med chefsbefattning inom privat sektor tycker 74 procent att det är ganska eller mycket viktigt för företaget att satsa på kompetensutveckling inom företaget de närmsta åren. Det kan handla om workshops, konferenser och jobbrotation. Chefer inom tillverkningsindustrin svarar i högre utsträckning, jämfört med andra branscher, att det kommer att vara mycket viktigt att satsa på intern kompetensutveckling.

Stort intresse för vidare studier

Det som är mest avgörande för beslutet att studera under arbetslivet, utöver inriktning och ämne, är möjligheten att få jobb efter utbildning. På andra plats kommer lönenivån. 42 procent av tjänstemännen uppger i undersökningen att de skulle börja studera om de fick 80 procent av sin lön under studietiden. 50 procent av kvinnorna skulle ta chansen att börja studera om de fick studielön, jämfört med 36 procent av männen.

– Det är positivt att så många har förstått vikten av att skapa sig bredare och ny kunskap. TRR:s uppgift är att bidra till framgångsrika omställningar och rörlighet på arbetsmarknaden. Här spelar kompetensutveckling en viktig roll, säger Lennart Hedström.

Källa: Pressmeddelande från TRR

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *