Arbetsmarknaden

Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader

Arbetsmarknaden En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är nu överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september 2021.

Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade under krisen. Genom korttidsarbete har hundratusentals löntagare undgått risken att bli av med jobbet och företagen har kunnat behålla viktig arbetskraft.

När smittspridningen fortfarande är på hög nivå och vi behöver leva med restriktioner ytterligare en tid kan systemet bidra till att rädda fler jobb som annars hade försvunnit. Det gäller inte minst i hotell- och restaurangbranschen och i besöksnäringen där många företag drabbas särskilt hårt.

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete remitteras i dag av Finansdepartementet och ska kunna träda i kraft 29 juni 2021. Det beräknas kosta 1,66 miljarder kronor. Regeringen kommer lägga fram förslaget till riksdagen i en kommande extra ändringsbudget. Förslaget kommer innebära ökade kostnader för Tillväxtverkets handläggning av stödet. Regeringens bästa bedömning är i nuläget att kostnaderna kommer uppgå till 120 miljoner kronor. Regeringen avser därför att höja Tillväxtverkets anslag med ytterligare 120 miljoner kronor i år.

Källa: Pressmeddelande från regeringskansliet
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *