Skolinspektionen

Fullt kaos på skola – lärare anklagas för homofobi: ”Borde förbjudas”

Fullt kaos på skola – lärare anklagas för homofobi: ”Borde förbjudas”

Nyheter Det stormar rejält i och runt en grundskola i kommunen. Ytterligare två anmälningar har nu kommit in till skolinspektionen. Bland annat anklagas lärare för att uttrycka sig kritiskt mot homosexuella…

Situationen ohållbar – nu anmäls skolan till skolinspektionen

Situationen ohållbar – nu anmäls skolan till skolinspektionen

Nyheter En grundskola i Värnamo kommun har anmälts till skolinspektionen. Detta då föräldrar oroar sig över den generella situationen på skolan. Dessutom anklagas den aktuella skolans rektor för kränkningar…

Elever som ligger långt fram får för lite stimulans

Notiser Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling får ofta för lite stimulans i undervisningen. Skolinspektionen har granskat undervisningen för elever i årskurs 4. Granskningen visar att undervisningen i högre grad behöver anpassas till dessa elever och inte bara fokusera på elever som har svårt att nå målen…

Få ansöker om att starta fristående skola på landsbygden

Notiser Ansökningarna för att starta fristående skola i Sverige rör främst skolor i storstäder och storstadsnära kommuner. Flest godkända tillstånd finns i eller i närheten av Stockholm. Endast ett fåtal rör skolor som är belägna i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner…

Skolinspektionen förelägger kommunen

Nyheter I ett beslut från Skolinspektionen som delgavs i slutet av juli månad föreläggs Gröndalsskolan i Värnamo att vidta åtgärder så att elevers rätt till utbildning tillgodoses…

Maria svarar Jan om stödinsatser

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på Jan Chereks (SD) interpellation om bristande stödinsatser…

Jan frågar Maria om stödinsatser

Jan frågar Maria om stödinsatser

Nyheter Jan Cherek (SD) lämnar under kvällens kommunfullmäktige över en interpellation om bristande stödinsatser i skolan till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C)…

Skolinspektionen: oroligheter trots insatser

Notiser Trots många och omfattande insatser, finns anledning oro gällande vissa elevgrupper. Så sammanfattar Skolinspektionen 2020 i sin årsrapport…

Ny oanmäld granskning av proven

Notiser Skolinspektionen har för andra gången granskat skolors hantering av nationella prov och vad skolorna gör för att motverka otillåten spridning…

Tips