Pollenkollen

Pollenkollen

Notiser Under helgen 5–8 april väntas höga halter sälg- och videpollen, måttliga halter almpollen och låga till måttliga halter alpollen. …

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter al- och almpollen. Pollen från sälg och vide väntas i måttliga till höga halter…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter sälg/vide, al och almpollen. Enstaka hasselpollen kan förekomma…

Måttliga pollenhalter

Notiser Idag uppmätts måttliga halter av al- och sälgpollen…

Måttliga pollenhalter

Notiser Idag har måttliga al- och almpollen uppmätts…

Mest låga pollenhalter

Notiser 25–29 mars väntas måttliga till höga halter alpollen, samt låga halter hasselpollen.  …

Låga till måttliga halter

Notiser Låga till måttliga halter hasselpollen och måttliga till höga halter alpollen uppmättes idag…

Höga halter alpollen

Notiser Vid senaste mätningen uppmättes låga halter av hasselpollen, höga halter av alpollen och enstaka almpollen…

Låga till höga halter pollen

Notiser Hasselpollen har uppmätts samt varierande låga till höga halter av alpollen…

Regnet sänkte pollenhalten

Notiser Höga halter av alpollen och låga halter av hasselpollen uppmättes tidigare i veckan men regnet sänkte alpollen till, i dagsläget, låga halter…

4 / 10Första...23456...10...Sista

Tips