Pollenkollen

Pollenkollen

Notiser Så blir det med pollen de närmaste dagarna…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter björkpollen, låga till måttliga halter bok- och ekpollen och låga halter sälg/vide-pollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga halter björkpollen samt låga till måttliga halter pollen från bok, sälg och viden…

Höga pollenhalter

Notiser De närmaste dagarna väntas höga halter björkpollen, måttliga halter bokpollen och låga halter sälg- och videpollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga till mycket höga halter björkpollen, måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter al- och almpollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga till mycket höga halter björkpollen samt måttliga halter sälg- och videpollen. Låga halter al- och almpollen kan förekomma…

Höga pollenhalter

Notiser Mycket höga halter björkpollen samt måttliga halter sälg/videpollen. Låga halter al- och alm förekommer…

Höga halter björkpollen

Notiser Höga halter björkpollen väntar de närmaste dagarna. Måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter al- och almpollen förekommer också…

Pollenhalten ökar

Notiser Under påskhelgen väntas till en början låga halter björkpollen som under helgen ökar och kan bli måttliga till höga halter. Låga halter al- och almpollen samt måttliga halter sälg- och videpollen väntas också…

Måttliga pollenhalter

Notiser Under påsken väntas måttliga halter sälg- och videpollen och låga till måttliga halter alpollen. Almpollen kan förekomma i låga halter. Under påskhelgen kan också björkpollen börja förekomma…

3 / 1012345...10...Sista

Tips