Pollenkollen

Höga pollenhalter

Notiser De närmaste dagarna väntas höga halter björkpollen, måttliga halter bokpollen och låga halter sälg- och videpollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga till mycket höga halter björkpollen, måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter al- och almpollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga till mycket höga halter björkpollen samt måttliga halter sälg- och videpollen. Låga halter al- och almpollen kan förekomma…

Höga pollenhalter

Notiser Mycket höga halter björkpollen samt måttliga halter sälg/videpollen. Låga halter al- och alm förekommer…

Höga halter björkpollen

Notiser Höga halter björkpollen väntar de närmaste dagarna. Måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter al- och almpollen förekommer också…

Pollenhalten ökar

Notiser Under påskhelgen väntas till en början låga halter björkpollen som under helgen ökar och kan bli måttliga till höga halter. Låga halter al- och almpollen samt måttliga halter sälg- och videpollen väntas också…

Måttliga pollenhalter

Notiser Under påsken väntas måttliga halter sälg- och videpollen och låga till måttliga halter alpollen. Almpollen kan förekomma i låga halter. Under påskhelgen kan också björkpollen börja förekomma…

Måttliga pollenhalter

Notiser De kommande dygnen väntas måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter alpollen…

Måttliga pollenhalter

Notiser 10-12 april måttliga halter sälgpollen samt låga halter al- och almpollen…

Höga halter sälgpollen

Notiser Det väntas låga halter alpollen, låga/måttliga pollenhalter av alm och höga halter sälg/videpollen…

3 / 1012345...10...Sista

Tips