Pollenkollen

Måttliga pollenhalter

Notiser Idag har måttliga al- och almpollen uppmätts…

Mest låga pollenhalter

Notiser 25–29 mars väntas måttliga till höga halter alpollen, samt låga halter hasselpollen.  …

Låga till måttliga halter

Notiser Låga till måttliga halter hasselpollen och måttliga till höga halter alpollen uppmättes idag…

Höga halter alpollen

Notiser Vid senaste mätningen uppmättes låga halter av hasselpollen, höga halter av alpollen och enstaka almpollen…

Låga till höga halter pollen

Notiser Hasselpollen har uppmätts samt varierande låga till höga halter av alpollen…

Regnet sänkte pollenhalten

Notiser Höga halter av alpollen och låga halter av hasselpollen uppmättes tidigare i veckan men regnet sänkte alpollen till, i dagsläget, låga halter…

Intensiv start på pollensäsongen

Notiser Idag startar ett säkert vårtecken – pollenkollen. Våren har ju kommit tidigt i år och pollensäsongen har redan startat med höga halter alpollen…

Pollenkollen

Notiser Nu är pollenkollen igång för säsongen…

Låga halter av pollen

Notiser Under de närmaste dagarna väntas låga pollenhalter av gräs och gråbo…

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

Pollenkollen

Notiser

5 / 7Första...34567

Tips