Pollenkollen

Måttliga pollenhalter i helgen

Notiser Prognos för perioden fredag 16 - måndag 19 april. Det förväntas måttliga halter av alm- sälg- och videpollen samt låga halter av hassel- och alpollen. Senast uppmätta halter: De senaste dagarna uppmättes låga halter av hassel- och alpollen. Pollen av alm, sälg och vide uppmättes i måttliga halter. …

Fler olika pollenhalter har uppmätts

Notiser Måttliga till höga halter av alpollen och låga halter av hasselpollen, pollen från sälg och vide samt enstaka halter av ek och alm har uppmätts vid senaste kontrollen…

Höga alpollenhalter

Notiser Vid senaste mätningen har höga alpollenhalter uppmätts och låga till måttliga halter av hasselpollen…

Höga alpollen

Notiser Höga alpollenhalter samt låga halter av hasselpollen har uppmätts…

Pollenkollen

Notiser Måttliga halter av hasselpollen och höga halter av alpollen har uppmätts. Nästa uppdatering är på torsdag…

Måttliga pollenhalter

Notiser 6-10 augusti väntas låga till måttliga halter gräs- och gråbopollen…

Låga till måttliga halter

Notiser 3 - 7 augusti väntas låga till måttliga halter av gräs- och gråbopollen…

Pollenkollen

Notiser 30/7–3/8 väntas låga/måttliga halter gräs och gråbopollen…

Låga pollenhalter

Notiser I helgen har det uppmätts låga halter av gråbo- och gräspollen…

Pollenkollen

Notiser

Måttliga pollenhalter

Notiser 20 - 23 juli väntas måttliga halter gräspollen…

Pollenkollen

Notiser

Höga gräspollenhalter

Notiser De närmaste dagarna väntas måttliga till höga halter av gräspollen…

Pollenkollen

Notiser

Låga pollenhalter

Notiser Låga gräspollenhalter väntas de närmaste dagarna…

Låga pollenhalter

Notiser Låga till måttliga halter gräspollen noteras idag till den 6 juli…

Höga gräspollenhalter

Notiser 25 - 29 juni väntas höga halter gräspollen…

Höga gräspollenhalter

Notiser 22-25 juni: Höga halter av gräspollen och enstaka pollen från ek och björk…

Höga gräspollenhalter

Notiser 18-22 juni: Höga halter av gräspollen. Enstaka ek och björkpollen…

Höga gräspollenhalter

Notiser 15-18 juni väntas höga halter gräspollen. Även låga halter av ekpollen och enstaka björkpollen…

1 / 812345...Sista

Tips