Pollenkollen

Måttliga till låga pollenhalter

Notiser Låga halter av björk och ekpollen samt låga till måttliga halter av gräspollen…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter gräspollen och låga till måttliga halter ekpollen, enstaka björkpollen kan fortfarande förekomma…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter ekpollen samt låga till måttliga halter björk- och gräspollen…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter ek och björkpollen samt låga halter gräspollen är uppmätta idag…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter ek- och björkpollen samt låga halter bok och gräspollen…

Måttliga till höga pollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter av björkpollen, låga till måttliga halter ekpollen och låga halter av bok- och videpollen…

Måttliga till höga pollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter av björkpollen, låga till måttliga halter ek- och bokpollen samt låga halter av sälg-och videpollen…

Pollenkollen

Notiser Så blir det med pollen de närmaste dagarna…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter björkpollen, låga till måttliga halter bok- och ekpollen och låga halter sälg/vide-pollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga halter björkpollen samt låga till måttliga halter pollen från bok, sälg och viden…

2 / 1012345...10...Sista

Tips