Pandemi

Tydliga effekter av pandemin på skatteintäkterna

Notiser Företagens försäljning föll med åtta procent och spridningen av löneinkomsterna ökade. Det är två av effekterna av Coronapandemin på ekonomin enligt en ny studie som baseras på Skatteverkets register över skatteinbetalningar och arbetsinkomster…

Revisorerna: god hantering av covid-19

Revisorerna: god hantering av covid-19

Nyheter Revisionsbyrån Ernest & Young har granskat kommunens agerande avseende äldre- och funktionshinderomsorgens hantering av covid-19-pandemin. Rapporten uppmärksammar inga brister som gäller arbetssätt, bemanning eller personalens kompetens att ge omsorgstagare vård av god kvalitet. …

Råvarubrist och konkurrens oroar trävaruindustrin

Råvarubrist och konkurrens oroar trävaruindustrin

Nyheter Brist på råvaror och konkurrens från andra marknader har försatt trävaruindustrin i en allvarlig situation. – Det är ett hyfsat allvarligt läge vi går igenom, säger Ulric Wilhelmsson, vd och koncernchef på Svenska Trävarugruppen. …

Kommunstyrelsen får mandat att stänga ytor

Kommunstyrelsen får mandat att stänga ytor

Nyheter Platser utomhus dit allmänheten har tillträde kan komma att stänga tillfälligt. Exempel på sådana platser är badstränder, parker eller torg, där människor samlas spontant.  …

Många ordningsvakter slutar 

Många ordningsvakter slutar 

Nyheter Ökade utbildnings- och fortbildningskostnader gör att allt fler ordningsvakter avslutar sina uppdrag. …

Skolinspektionen: oroligheter trots insatser

Notiser Trots många och omfattande insatser, finns anledning oro gällande vissa elevgrupper. Så sammanfattar Skolinspektionen 2020 i sin årsrapport…

Kvinnor räddar liv i pandemin

Kvinnor räddar liv i pandemin

Nyheter I dag är det den internationella kvinnodagen. Värnamo kvinnojour uppmärksammar det hela genom att berätta om riksförbundet Unizons arbete under pandemiåret…

Drygt en halv miljon för krisstöd till vård- och omsorgspersonal

Drygt en halv miljon för krisstöd till vård- och omsorgspersonal

Nyheter Regeringen och samarbetspartierna har fördelat 500 miljoner kronor till kommuner och regioner för att kunna erbjuda samtalsstöd till personal inom vård- och omsorgssektorn…

Maximalt åtta personer tillåtna vid offentliga sammankomster

Maximalt åtta personer tillåtna vid offentliga sammankomster

Nyheter I eftermiddags meddelade statsministern att man tänker införa nya restriktioner och förbud. Enligt regeringen räcker det inte med rekommendationer längre…

Tips