omsorgsförvaltningen

Fem smittade inom omsorgen

Fem smittade inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen rapporterar att det finns fem bekräftade fall av covid-19 inom verksamheten…

Vaccination av hemtjänstpersonal påbörjad

Vaccination av hemtjänstpersonal påbörjad

Nyheter Nu har Värnamo kommun påbörjat vaccinering av personal inom omsorgsförvaltningen. På bilden nedan syns Sandra Junerud, områdeschef inom hemtjänst, när hon vaccinerades tidigare i eftermiddags…

Nio fall av covid-19 inom omsorgen

Nio fall av covid-19 inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen rapporterar i dag att det finns nio bekräftade fall av covid-19 inom verksamheten…

”Det känns fantastiskt att påbörja resan mot ett normalläge”

”Det känns fantastiskt att påbörja resan mot ett normalläge”

Nyheter Omsorgschefen Ulrika Gustafsson gläds över att vaccinet har kommit till Sverige. …

Fler fall inom omsorgen

Fler fall inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen noterar flera fall av covid-19 inom verksamheten…

Lägesrapport från omsorgsförvaltningen 10 december

Lägesrapport från omsorgsförvaltningen 10 december

Nyheter Omsorgsförvaltningen noterar ett dödsfall och två fall av bekräftad covid-19…

Antal fall inom omsorgen minskar

Antal fall inom omsorgen minskar

Nyheter Antalet fall av covid-19 inom kommunens omsorgsverksamhet minskar, visar nya siffror…

17 fall inom omsorgen

17 fall inom omsorgen

Nyheter Kommunen lämnar idag en lägesrapport. "Tillfälligt besöksförbud när smitta finns"…

Bekräftade fall inom omsorgen

Bekräftade fall inom omsorgen

Nyheter Fyra fall av covid-19 har bekräftats inom omsorgen…

Lägesrapport från omsorgsförvaltningen

Lägesrapport från omsorgsförvaltningen

Nyheter Här följer Värnamo kommuns lägesrapport från omsorgsförvaltningen…

Affären är klar

Affären är klar

Nyheter Nu är uppgörelsen mellan Finnvedsbostäder och Värnamo kommun rörande lägenheterna på Skogsstigen i Forsheda klar…

Omsorgschefen: ”En stor lättnad”

Omsorgschefen: ”En stor lättnad”

Nyheter Omsorgschefen Ulrika Gustafsson välkomnar det upphävda besöksförbudet på äldreboenden…

Fortsatt besöksförbud på särskilda boenden

Fortsatt besöksförbud på särskilda boenden

Nyheter Det generella besöksförbudet på särskilda boenden och äldreboende gäller fortfarande. Socialstyrelsen ger i sina uppdaterade allmänna råd möjlighet för att göra undantag från besöksförbudet, men endast om vissa kriterier är uppfyllda och att det kan göras utan risk för smittspridning…

Folkparksnostalgi på äldreboenden

Folkparksnostalgi på äldreboenden

Nyheter Bland de mest utsatta under coronapandemin är äldre människor på inte minst äldreboenden men i Värnamo kommun försöker man på olika sätt sprida glädje bland dem…

Arbetsmiljöverket ger kommunen helt rätt

Arbetsmiljöverket ger kommunen helt rätt

Nyheter Arbetsmiljöverket ger Värnamo kommun helt rätt i frågan om skyddsutrustning med anledning av covid-19. Därmed återgår kommunen omgående till den nivå av skyddsutrustning som expertmyndigheterna rekommenderar och som Värnamo kommun följer…

Sju bekräftade fall av coronasmitta i Värnamo

Sju bekräftade fall av coronasmitta i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun informerade i förra veckan att ett särskilt boende hade fått ett första bekräftade fall av coronavirus och nu har antalet stigit…

Bekräftat fall av covid-19 på särskilt boende

Bekräftat fall av covid-19 på särskilt boende

Nyheter Värnamo kommun går idag ut med information om att ett särskilt boende har fått ett första bekräftat fall av covid-19…

Bonus till kommunens sommarvikarier

Bonus till kommunens sommarvikarier

Nyheter Det är inte helt enkelt för Värnamo kommun att få sommarvikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen…

Höjda måltidskostnader att vänta i Värnamo

Höjda måltidskostnader att vänta i Värnamo

Nyheter Kommunfullmäktige i Värnamo förväntas höja ett flertal taxor vid sitt oktobersammanträde. Bland annat så kommer avgiften för måltiderna att höjas…

Tips