Nyheter

Kommunpolitiker, omsorgsnämnd, omsorgsförvaltning – tänk om, tänk rätt!

Nyheter – Värnamos medborgare! Hafsa inte igenom denna text, för det gäller HELA kommunen och i vissa fall er framtid. Läs Jörgen Lindelöfs insändare.

Kanske i behov av hjälp från hemtjänsten.  [1/6]

Även här kanske i behov av hjälp från hemtjänsten.  [2/6]

En rullstolsbunden kan behöva hjälp.   [3/6]

En årsrik/äldre behöver också beröring.  [4/6]

Underhållning med artisten Paul–Martin.  [5/6]

Konsultjobb som kostat pengar.  [6/6]

Värnamos kommunpolitiker, omsorgsnämnd, omsorgsförvaltning – tänk om, tänk rätt!

Sedan många, många år tillbaka så har det varit återkommande förändringar inom omsorgen i Värnamo. Förändringar ser man ofta som positiva, men i det här fallen, tyvärr allt för ofta, som negativ.
Vissa av mina tankar nedan kan vara fel. Men rätta mig då!
Värnamos medborgare! Hafsa inte igenom denna text, för det gäller HELA kommunen och i vissa fall er framtid. Läs!

Vem beslutar?
De politiska partierna i Värnamo har ofta åsikter som går tvärt emot varandra och inte allt för sällan stick i stäv vad väl insatta medborgare tycker i frågan.

Den verklighet som våra folkvalda i kommunen och dess nämnder samt tjänstepersoner i förvaltningarna lever i, är väl ofta inte den verklighet som verklighetens folk lever i. Det är ekonomin som styr och då ser medborgarna att kommunala verksamheter har alltför små resurser som varje år ytterligare försämras.

Utan att ha några som helst politiska värderingar, på grund av olika orsaker, så försöker jag få del av, som till exempel kommunfullmäktigemötet i november 2023.

På grund av miljonförluster i skola/omsorg så ville vänsterblocket rösta igenom en skattehöjning för att lindra förlusten för just skola/omsorg.

I stället ville högerblocket låta bli höjda skatter och i stället skära ytterligare i de olika nämndernas budgetar!

Det är klart att skattebetalarna jublar!

Men de som ska driva verksamheterna framåt får rent ut sagt en omöjlig uppgift att driva sin verksamhet. Och det drabbar naturligtvis elever och åldersrika!

 

Exempel tagna ur media:

”27 juni 2023: Värnamo kommun blöder. Efter årets första månader låg nämnderna back med närmare 80 miljoner.

Värst är läget i omsorgsnämnden där man nu beslutat om ett omfattande åtgärdsprogram. ”Vi blöder pengar”.

 

28 JUNI 2023: Omsorgsnämnden har antagit ett omfattande åtgärdsprogram med målet att få en budget i balans inom de kommande 18 månaderna. Går punkterna igenom kan nämnden spara 64 miljoner kronor.

 

27 oktober 2023: Omsorgsnämnden inför anställningsstopp inom hela verksamheten. Även utannonserade tjänster dras tillbaka.

Omsorgsnämnden i Värnamo kommun skriver i sitt beslut att verksamheten i flera år har dragits med ett ekonomiskt underskott. I februari i år gav man förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att få budgeten i balans till utgången av 2024. Prognosen då pekade på ett underskott på 44,5 miljoner kronor. I den senaste delårsrapporten, som redovisades nyligen, var prognosen att verksamheten kommer att gå 42,5 miljoner kronor minus 2023.”

 

Institutioner i äldreomsorgen

Många av de så förträffliga äldreboendena i kommunen har tyvärr försvunnit till helt annan verksamhet där boende numera får klara sig själv om man inte kan få hjälp av hemtjänsten. I de institutioner som finns kvar finns ofta inte tid att ta hand om den växande skara äldre. Eller ”årsrika” som riksdagsledamot Barbro Westerholm lyfte fram. Ett ord som fanns redan på 1600-talet.

Om jag inte har fel så sitter/ligger dagligen många äldre utan meningsfull sysselsättning även i Värnamo kommun. Med Värnamo kommun menar jag såväl tätorten som landsortsdelarna.

I mitt under åren föreningsrika liv kan jag förstå att ni politiker har mycket på er agenda. Jag kan föreställa mig hur er almanacka ser ut, och jag vill inte byta, men ert uppdrag och kommunens tjänstepersonals uppgifter kan inte bara handla om ekonomins utgifter. Det är ofta tuffa beslut som inte får gå snett! Ja, om kostnader i kommunens verksamhet som ofta kan minimeras.

Men! Släpp inte kontakten med verkligheten! Oss medborgare!

 

Ett av flera exempel på organisationsförsämringar

Bor är en av centralorten Värnamos elva tätorter.

Från att på Norrhamra ha haft 30 stycken ålderdomsrum som byggdes om till elva stycken förträffliga servicelägenheter så blev dessa sedan lokaler för ensamkommande.

När Norrhamra blev Trygghetsboendet Sjösala så blev det i stället 14 lägenheter som räknas som nyproduktion, där av de höga hyrorna.

Förutom dessa ombyggda men nyproducerade lägenheter så finns det sedan tidigare 27 radhuslägenheter i trygghetsboendet.

Det är många åtskilliga 10 miljoner som bara Norrhamra/Sjösala kostat kommunen. Jag tror jag vågar gissa på totalt närmare hundra miljoner hittills.

Och då pratar jag bara om tätorten Bor.

 

Förändringar i hemtjänsten

När Sjösala startade upp sin verksamhet så fanns kommunala hemtjänsten placerad i trivsamma rymliga lokaler på kommunala Finnvedsbostäders Sjösala.

Men något i organisationen i Bor haltade. Det började, slutade och flyttade underbar personal i hemtjänsten. De åldersrika märkte naturligtvis av oro av förändringar i hemtjänsten.

Under cirka ett år så har vi sett att hemtjänstpersonalen i Bor trivs, vilket medför att de åldersrika är trygga och lugnare.

 

Förändringar/försämringar även för mig

Men säg den trygghet som får råda.

Redan under hösten så har jag märkt oro bland personalen såväl i Värnamo som i Bor. Inte uttryckligen, men märkbart. Troligtvis på grund av en tystnadskultur!

I egenskap av boende på Sjösala (även på Norrhamra-tiden) så vill jag att ett trygghetsboende ska vara ett Trygghetsboende i ordets rätta bemärkelse.

Efter en träff som jag hade här på Sjösala med omsorgschefen och kommunala Finnvedsbostäder så fick jag klart för mig att den ideella/privata verksamhet som bland annat jag ideellt bedriver på Sjösala så kommer kommunen inte att kunna bedriva sin verksamhet. Det är upp till ideella krafter!

Under de år som Finnvedsbostäder ägt trygghetsboendet så har det regelbundet ideellt funnits underhållning, bingo, visning av många TV-serier som ”Söderkåkar”, ”Albert och Herbert”, musikshower med bland annat Christer Sjögren och mycket, mycket annat. Oftast med även ideellt bakade bullar, äppel- eller rabarberpajer, glass med mera.

Allt detta är möjligt tack vare kommunala Finnvedsbostäders generositet att låta oss boende fritt ha tillgång till rymliga och innehållsrika lokaliteter samt viss teknik och vår ovärderliga värd Anna-Lena!

Med hjälp av min kontaktperson inom hemtjänsten så har vi kommit överens om hur även bland annat rullstolbundna kan få vara med på detta på sena eftermiddagar och helger. Tyvärr så flyttade hemtjänsten från sina lokaler på Sjösala där de var placerade nära de äldre (åldersrika) som mest bor i centrala Bor. Detta för att kommunen tyckte att hyran var för hög i kommunala Finnvedsbostäders fastighet.

Kommunen flyttade då sin hemtjänstverksamhet till den kommunala Finnvedsbostäders fastighet Bollvivegården på andra sidan Bor!

Och därmed en märkbar ökad bilkörning till och från de åldersrika.

 

Kontaktcenter i Värnamo

Sedan något år tillbaka så kan du inte per telefon nå politiker eller tjänstepersoner i de olika förvaltningarna. Du måste gå via Värnamos kontaktcenter, där du får uppge ditt namn och förklara ditt ärende. Mitt ärende lämnas till till exempel i ärendet berörd tjänsteperson som sedan ringer upp dig. Eller ska ringa upp dig!
Trots FLERA samtal till Kontaktcenter så fick jag vänta i ETT år för att bli uppringd av berörd tjänsteperson! Som jag då fick träffa!

Nu är det dags igen.

På senhösten så hörde jag från såväl Värnamo som Bor att den nu fungerande hemtjänsten i Bor nu åter stod inför en omorganisation.

Min kontaktperson på Bollvivegården blev uppsagd per den 31 december 2023. Fram till dess så var alla mina arrangemang på Sjösala bokade och klara för att kunna få bland annat rullstolbundna till festligheter inne på Sjösala.

Den 5 december 2023 ringde jag Kontaktcenter och blev där ”intervjuad” varpå berörd tjänsteperson i omsorgen skulle ringa mig.

Eftersom ärendet var akut då min kontaktperson på Bollvivegården nu var uppsagd så ville jag ha direktkontakt.

Den 8 december ringde jag åter kontaktcenter och meddelade att jag vill veta vilken kontaktperson jag ska ringa till från 1 januari 2024.

Jodå. Jag fick åter, denna gång tre tänkbara chefer i omsorgen, som skulle ringa mig.

I dag (läs i går) den 1 januari 2024 så har ännu ingen ringt mig.

Fråga: Hur ska jag nu få de till exempel rullstolsbundna till och från mina evenemang inne på Sjösala när den kontaktperson som jag haft god kontakt med nu förflyttats?

Hemtjänsten i Bor har tyvärr inte mer kunskap än vad jag har. De vet bara att de numera, från 1 januari 2024, ska tillhöra Rydaholm!?

 

Mina för kommunen obekväma samtal med kontaktcenter

Det är inte bara verksamheten på Sjösala som jag ringer om.

Många gånger under bland annat 2023 så har jag ringt kontaktcenter för att sedan bli uppringd, men det händer sällan!

Kan jag utgå ifrån att när mitt namn dyker upp så blinkar vederbörande tjänstepersons dataskärm, rött?

Då kan jag skryta med att jag bland annat vid tre tillfällen meddelat kommunen om pågående dricksvattenläcka i Bor, ett par meter under jord, så behöver de inte leta!

Flera gatubelysningar och diverse händelser som ska åtgärdas i Bor har jag även ringt om!

 

Vart tar kommunala skattemedel vägen?

Jag tror att ett gäng intresserade medborgare i Värnamo kommun kan sätta sig ner och räkna fram hur den förlust på cirka 40 miljoner som till exempel omsorgen nu dras med.

Till exempel konsultarvoden, ombyggnader av kommunala byggnader och inredning som sedan åter ändras eller läggs ned, kommunens syn på återbruk som jag för flera år sedan efterlyst, bilköp och bilkörningar, sjukskrivningar orsakade av kommunens märkligt föraktande syn på anställda samt mycket annat!

Jag tror att här är det inte så svårt att hitta 40 miljoner för bara omsorgens del av kommunens förlust.


Jag vill värna om hemjänstens personal och de åldersika

Det är med stor förvåning som jag läser om såväl hur Värnamo, Gislaved, Gnosjö med flera politiker och omsorgsförvaltningar hanterar sin ovärderliga personal och dess åldersrika som de sköter och vill måna om.

Det gör ju inte saken bättre om man söker på ”nätet” om kommuner som missköter sin hemtjänstpersonal! Det är många, många!

För mig utomstående medmänniska och medborgare kan man lätt via media få en inblick i den tystnadskultur som även finns i den kommunala verksamheten.

Men var finns i dag resurser att sitta ner och prata med sin åldersrika medmänniska? Att lyssna, smeka dess hand, lägga upp mat på en talrik, att finnas!

Och där hemtjänstens arbetsuppgifter bara blir fler och fler och deras distrikt större och större.

Där det från kommunens redan förutbestämda schematider tillverkade på ett kontor så ska hemtjänsten hinna med sina ofta oförutsedda arbetsuppgifter!

Med tider i verksamheten som bara krymper och deras löner inte hänger med och extra förmåner som till exempel skor som inte finns på ”kartan”.

Men jag vill även skicka med: Tänk utanför ramarna och ta gärna hjälp av er hemtjänst och annan personal i verksamheten, men även oss övriga medborgare.

Det vill säga de medborgare som orkar bry sig!

Med detta så önskar jag er kommunala politiker, politiker i alla nämnderna samt tjänstepersonalen i de olika förvaltningarna …

… Ett Gott Nytt År!

Jörgen Lindelöf

Taggar

Dela


7 reaktioner på Kommunpolitiker, omsorgsnämnd, omsorgsförvaltning – tänk om, tänk rätt!

Bra insändare… Det är nog tid för kommunen att göra sig av med hälften av administration och mellanchefsposter… Jag tror att ingen vet vad de gör.

Kontaktcentret har blivit en kontaktspärr. Inte vill tjänstemannen prata med den “vanliga” kommuninvånaren? Måste vara en kompetensbrist på ledningsnivån. När man läser och hör hur saker och ting fungerar och går till. Det är enkelt att använda andras pengar. Det är inte första gången man köper in dyra konsulttjänster som inte ger någonting för pengarna. Kunde ha frågat vem som helst i hemtjänsten om ”LEIF – Lugnt, effektivt med individen i fokus – skulle ha fungerat. Ytterligare ett hitta-på-projekt.

Tjänstemannaansvar måste återinföras igen. En tydlig och rak ledning. Det har aldrig fungerat att alla ska bestämma i en grupp. DFet måste finnas någon som tar beslut (obekväma) och står för det. Är det så svårt att använda sig av sunt förnuft och låta verksamheten genomsyras av respekt och mänsklig värme? Hur vill du/din mamma ha det den dagen det är aktuellt? Sitta själv hemma med några snabba besök? Det är få som passerar genom livet helt friska och dör med stövlarna på. Hur vill vi ha det?

Jag vet inte jag. Bra insändare alldeles oavsett. Men personligen hyser jag lite hopp om kommunens ekonomiska framtid. Skattepengar har alltid varit för lätt att sätta sprätt på. Att redan nämnda arena ens finns på dagordningen i tider som dessa vittnar om en brist på insikt som skrämmer.

Mycket bra skrivit. Enligt kommunens regler ska de återkomma inom 48 timmar men den teglen vill de inte kännas vid. De är bedrövliga med att höra av sig när man söker någon tjänsteman!

Mycket bra insändare!
Tänkvärt för politiker och beslutfattare.
Chefer och beslutfattare som inte lyssnar på personalen tar ofta dåliga beslut.
Dessutom har de som ska sköta budgeten inte rätt kompetens och involverar inte personalen.

Om ekonomin är dålig beror det sannerligen inte på för låg skatt – kommunalskatt och belåning har ökat i kommunen under lång tid.

Gummifabriken (sannolikt kring en miljard sammantaget) och kommande finfina kommunala ”investeringar” på lånade pengar kväver långsam kärnverksamhet.

Se över administration och kompetens hos kommunens så kallade strateger.

Ny arena, snart behövs nytt bad, och så vidare

Våra ansvariga politiker och tjänstemän i kommun och landsting, investerar/bränner alltid andras pengar, sällan sina egna.

Tur att regeringen i alla fall lyckats kraftigt sänka Magdas ”Putinpriser”, alltid något.

Kommentarsfunktionen är stängd