Naturskyddsföreningen Värnamo

En utblick mot framtiden

En utblick mot framtiden

Nyheter Under eftermiddagen stod en hållbar framtid i fokus när Fredrik Warberg föreläste för intresserade om en återblick från framtiden…

Föreläste om energi- och klimatrådgivning 

Föreläste om energi- och klimatrådgivning 

Nyheter Hur kan jag påverka min energiförbrukning? Är solceller ett bra alternativ? Hur mycket el behövs för att köra en elbil? Det var några av frågorna som fick ett svar när kommunens energirådgivare Henrik Davidsson föreläste på Studieförbundet Vuxenskolan. …

Starta dagen ekologiskt

Starta dagen ekologiskt

Nyheter I en insändare uppmanar Naturskyddsföreningen Värnamo kommuninvånare att starta dagen med en ekologisk frukosts…

Var är den ekologiska osten? 

Var är den ekologiska osten? 

Nyheter Den frågan ställer sig Naturskyddsföreningen Värnamo i en insändare…

Byt till eko på mackan!

Byt till eko på mackan!

Nyheter Ät ekologisk ost och bidra till ökad artrikedom. Det menar Naturskyddsföreningen Värnamo i en insändare…

Skalbagge kan stoppa arenabygge

Skalbagge kan stoppa arenabygge

Nyheter De som vill ha en ny arena för allsvensk fotboll klar till säsongsstarten 2025 kan ännu inte ropa ”hej”. Det står klart efter att Naturskyddsföreningen överklagat fullmäktiges beslut. …

Klädbytardag på gång: ”Miljösmart sätt att förnya garderoben”

Klädbytardag på gång: ”Miljösmart sätt att förnya garderoben”

Nyheter På lördag arrangerar Naturskyddsföreningen Värnamo klädbytardag i Gummifabriken…

Vill se fler gröna byggen i kommunen

Nyheter Naturskyddsföreningen i Värnamo kommun efterlyser att politiker tar större ansvar angående hållbart byggande. Det har blivit tydligt efter en enkät som föreningen skickat ut till de lokala partierna med frågor kring miljö, klimat och hållbarhet…

Tips