Nyheter

Föreläste om energi- och klimatrådgivning 

Nyheter Hur kan jag påverka min energiförbrukning? Är solceller ett bra alternativ? Hur mycket el behövs för att köra en elbil? Det var några av frågorna som fick ett svar när kommunens energirådgivare Henrik Davidsson föreläste på Studieförbundet Vuxenskolan.

Henric Davidsson, energirådgivare på Värnamo kommun, föreläste om "Hemmets energi - Hur kan jag påverka?". Bild: David Alin

Energi- och klimatfrågorna kliver allt högre på agendan. För att lotsa rätt i djungeln arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan Finnveden tillsammans med Värnamo kommuns Agenda 2030-grupp och Naturskyddsföreningen Värnamo en digifysisk föreläsning där Värnamo kommuns energirådgivare Henric Davidsson gick igenom nyheter, möjligheter och vilken hjälp som finns för privatpersoner i frågan.

– Med anledning av höga elpriser på nytt så är det aktuellt att göra en översyn hemma för att se om du kan energieffektivisera i någon form. Ett vanligt råd är: börja alltid med att titta på allt som är gratis. Vad har du exempelvis för huvudsäkring? Du kanske har en 20-amperes hemma. I regel så kostar det mer ju högre huvudsäkring du har. Det kanske räcker med en 16-amperes i stället. Se även över elavtal, men framför allt: gör en husesyn. Är fönstren täta? Har du en gammal kyl och frys i källaren? Det finns många olika åtgärder du kan göra utan en större investering. Sänk inomhustemperaturen en grad, byt ut gamla termostat och byt till snålspolande munstycken i dusch. Du kan även byta ut grenuttag mot så kallade master slave-grenuttag (energibesparande grenuttag med ett styruttag (master) och fem brytande uttag (slave) och två permanenta uttag. Det här är bara flera exempel på åtgärder som minskar hushållskostnader och klimatpåverkan utan någon omfattande investering, berättar han. 

Davidsson gav även exempel på energisparåtgärder som kräver finansiering.

– En av de första åtgärderna som är värd att göra är att tilläggsisolera vinden. Det är det enklaste stället att isolera och som oftast ger mest effekt. Sedan är det även värt att investera i byte av värmesystem och ventilation. En annan åtgärd värd att göra är att byta fönster. En vanlig åtgärd i samband med fönsterbyten är att sätta i ett extra innerglas i befintliga fönster. I dag finns det också bidrag för energieffektivisering i småhus som du kan ansöka om. Du kan få upp till 50 procent i bidrag för materialkostnader när du gör åtgärder på klimatskärm, exempelvis tilläggsisolering eller fönsterbyte, eller på värmesystem. 

Även solceller behandlades under föreläsningen. 

– I Värnamo kommun kan solceller generera 800 till 950 kilowattimmar per år. Man brukar prata om fem faktorer som avgör dess produktion: takets riktning, skuggning, takets lutning, hållfasthet och livslängd. När det gäller montering av solceller så krävs generellt sätt inte bygglov så länge solcellerna följer takets form och lutning eller om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område. Däremot behövs godkännande från Försvarsmakten om en solenergianläggning ska installeras inom försvarets påverkansområde. Ya flygfält ligger i närheten av den norra delen av kommunen och jag vet om en person som behövde Försvarsmaktens godkännande när personen skulle bygga en solcellsanläggning där. En annan sak som är värd att nämna när du installerar solceller: kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl att du har installerat en solcellsanläggning så att det står i ditt försäkringsbesked. Skulle det börja brinna i fastigheten utan att den står med i försäkringsbeskedet så står du där och har lagt en massa pengar utan att få en enda krona tillbaka, säger Henric Davidsson. 

Han informerade även om nya RUT- och ROT-regler..

Från och med 1 juli 2024 höjs rotavdraget till 75 000 kronor per per helår. Samtidigt separeras maxtaken för rot- och rutavdrag. Det innebär ett gemensamt maxtak på 150 000 kronor för rot och rut under 2024, så ska man göra någon åtgärd hemma så vänta till efter den 1 juli. 

Avslutningsvis avhandlades laddboxar och elbilar. 

– Vi ser en allt större utveckling på elbilsfronten. Det viktigaste rådet jag kan ge är följande:; ladda rätt. Ska man ha en elbil, då ska du ladda med en laddbox. Helst en med 3-fas-uttag. Det går också att söka stöd för grön energi när du skaffar en laddbox, då får du ett bidrag på 50 procent. Avslutningsvis, hur mycket förbrukar egentligen en elbil? I genomsnitt drar en elbil två kilowattimmar per mil. 

Taggar

Dela