cykelled

Cykelled behandlas i budgetberedning 

Cykelled behandlas i budgetberedning 

Nyheter Satsningen på en cykelled mellan Bredaryd och Värnamo blir en fråga för budgetberedningen. …

Efter votering – medborgarförslag om cykelled bifölls

Efter votering – medborgarförslag om cykelled bifölls

Nyheter Medborgarinitiativet om att cykla runt Värnamo för hälsans skull fick med knapp marginal fullmäktiges förtroende…

Förslag om cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad avslogs

Förslag om cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad avslogs

Nyheter Kommunfullmäktige avslog medborgarinitiativet om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad…

Tekniska förvaltningen utreder cykelled

Tekniska förvaltningen utreder cykelled

Nyheter Tekniska förvaltningen utreder eventuellt bygge av cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad…

Medborgarförslag om cykelled på tekniska utskottets bord

Medborgarförslag om cykelled på tekniska utskottets bord

Nyheter Kommunstyrelsen har beslutat att frågan om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad blir ett ärende för tekniska utskottet…

Cykelled remitteras till kommunstyrelsen

Cykelled remitteras till kommunstyrelsen

Nyheter Medborgarinitiativet om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad remitteras till kommunstyrelsen…

Cykelled går mot verklighet

Cykelled går mot verklighet

Nyheter Cykelleden mellan Kärdakrysset och Nästabadet går mot verklighet. Det står klart efter tekniska utskottets sammanträde…

Stort intresse för förslag om cykelväg

Stort intresse för förslag om cykelväg

Nyheter Det är stort intresse för medborgarförslaget om att anlägga en cykelväg mellan "Kärdakrysset" och Herrestadsjön…

Nej kan bli ja till cykelled

Nej kan bli ja till cykelled

Nyheter Motionen om cykelleden fick ett avslag men inom snar framtid kan det bli verklighet med en led mellan Värnamo och Ljungby…

Ny cykelled ska marknadsföras bland företagare

Ny cykelled ska marknadsföras bland företagare

Nyheter Om allt faller på plats så kommer det nästa sommar att finnas en en ny, regional cykelled kring hela Bolmen…

Tips