Cirkulär ekonomi

Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Nyheter Värnamo kommun vill satsa på återbruk. Nu får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen ska kunna använda sina möbler på nytt. …

Bilisterna att tacka för lägre utsläpp

Notiser Trafikverket visar att utsläppen från vägtrafiken har fortsatt att sjunka under 2022. Enligt preliminära siffror är utsläppen lägre än vad de varit på 30 år, trots att trafiken samtidigt har ökat. Med ökat kostnadsläge och omläggningen av transportpolitiken riskeras dock att utvecklingen stagnerar, menar Riksförbundet M Sverige…

Kommunalförbund samarbetar med Tradera

Notiser Kommunalförbundet Såm samarbetar med lokala second hand-aktörer och erbjuder återbrukskonceptet Ge och Ta på flera av regionens återvinningscentraler. Nu testas ett komplement för ökat återbruk vid Mossarps återvinningscentral; försäljning genom Tradera, där intäkterna går till välgörande ändamål…

Medborgarförslag ut på remiss

Nyheter Kommunstyrelsen remitterade fyra medborgarinitiativ…

”Ett kreditkort i veckan”

Nyheter Patric Bergqvist på Stena Recycling presenterar hårda fakta om plast. …

Värnamoföretag delaktigt i tekniksensation

Nyheter En dammsugare helt i återvunnet material? Det må låta som en utopi, men för Värnamoföretaget PE Plast har tanken blivit en verklighet…

Tips