Nyheter

Nybyggd busshållplats oanvänd

Nyheter På grund av länstrafikens sparåtgärder står den nybyggda busshållplatsen vid Mossleplatån helt öde. – Hade viadukten varit i drift så hade det varit möjligt att förlänga stadsbussens linje, menar länstrafiken.

På grund av länstrafikens sparåtgärder står busshållplatsen i anslutning till Mossleplatån helt öde. Bild: David Alin

I samband med när Värnamo kommun byggde en ny rondell i anslutning till det nya området på Mossleplatån byggde Värnamo kommun även en busshållplats i anslutning till rondellen. Busshållplatsen stod klar i juni i år, samtidigt länstrafikens nya körschema lanserades. På grund av länstrafikens sparåtgärder omvandlades de tre stadsbusslinjerna till en.

Busslinje 50 startar vid Värnamo station och kör först upp till Rörstorpsområdet innan den vänder tillbaka till Värnamo station. Därefter kör den upp till sjukhusområdet innan den vänder tillbaka till Värnamo station. Konsekvenserna av linjebytet fick följden att den nybyggda busshållplatsen står oanvänd. 

Tyvärr gjorde besparingarna att denna hållplats inte blev trafikerad då vi behövde minska stadstrafiknätet i Värnamo. När vi får möjlighet att utveckla trafiken igen så är planen att knyta stadstrafiken i Värnamo till denna hållplats, säger Malin Hellsten, kommunikatör på Jönköpings länstrafik.

Vad hade krävts för att busslinje 50 skulle ha förlängts från Värnamo sjukhus till Mossleplatån? 

– Att stadstrafikens bussar skulle kunna nyttja viadukten eller andra framkomlighetsåtgärder som skulle kunna göras för att inte äventyra kostnaden för att driva trafiken. Bussarna som körs idag är beroende av att ladda mellan turerna och därför är det svårt att förlänga turerna. En annan typ av el-buss som skulle kunna ladda på depån skulle ge oss andra förutsättningar för hur linjen skulle kunna köras.

Vad har ni fått för reaktioner från Värnamo kommun gällande besparingsåtgärderna?

– Det fanns en förståelse mellan oss och Värnamo kommun inför uppdraget med besparingarna. Det fanns också ett bra diskussionsklimat i hur en anpassning av linjenätet skulle kunna genomföras, vilka målpunkter som prioriterades i det nya upplägget med linje 50 samt en plan för att kunna fortsätta jobba med frågan om det skulle bli andra förutsättningar. Precis som oss på länstrafiken så tyckte inte heller Värnamo kommun om att göra neddragningar i trafiken. Vi på länstrafiken vill hellre utveckla trafiken och öka utbudet snarare än att spara in och dra ner på trafiken.

Taggar

Dela


Läs mer

Så körs den nya stadsbussen
Länstrafiken sparar: Tre stadslinjer blir en
Oanvänd hållplats väckte känslor på dialogmöte

7 reaktioner på Nybyggd busshållplats oanvänd

Det så kallade besparingskravet man har från Länstrafiken är inte genomtänkt. Spara går att göra på olika sätt, men här har man gjort det enkelt för sig och bara kapat av busslinjerna.
Se över detta nu direkt då det är många som blivit hårt drabbade.
Håller med flera inlägg som eempelvis att se över och köra med mindre bussar. Att man dragit in slingorna är inte på grund av att viadukten är stängd för trafik.
Gör om och gör rätt och gör det nu.

Med tanke på att bussarna går runt tomma så behöver vi fundera på om vi behöver bussarna över huvud taget! Nu är bussarna mest ett störande moment i trafiken. De genar i korsningar och gör yviga svängar utan att ta hänsyn till övriga trafikanter. De ska köra först till varje pris.

Jag har åkt buss en del sedan det blev linje 50 i Värnamo. Jag åker både morgon och kväll och mitt på dagen. Dessa stora bussar kör mestadels helt tomma och det är ju helt galet. Det är ju inte bara Mossleplatån som är indraget utan även bort mot Västrabo och nere vid Norregårdsområdet. Det är de flesta ytterområden i Värnamo som är indraget. Ja det skulle definitivt istället köras med fler och mindre bussar i stället, som kunde täcka hela värnamo.

Alla förstår att nuvarande system med dagens stadsbussar inte fungerar. Nu kör stora elbussar omkring i stort sett tomma. dessutom för få linjer och oklara rutter. Sedan är det alldeles för dyrt.
Vad behöver då göras?

Ganska enkelt :
Mindre och smidigare bussar
Öka turtätheten
Inkludera hela staden
Sänk priset för pensionärer och låt skolungdom åka avgiftsfritt.

Om man vill öka på kollektivtrafiken i staden är dagens åtgärder att spara och dra ner på linjer samt öka priset, början på en total nedläggning av kollektivtrafiken, oavsett viaduktens vara eller inte vara.

Bristande planering och samverkan av kommunen och länstrafiken kostar skattebetalarna onödiga utgifter.

Kommentarsfunktionen är stängd