Nyheter

Länstrafiken sparar: Tre stadslinjer blir en

Nyheter Nu är det klart vilka besparingsåtgärder som kommer att göras i Länstrafikens busstrafik från och med tidtabellsbytena under sommaren 2023. Många busslinjer berörs, men trots det kommer de allra flesta resenärerna inte att märka av besparingarna, meddelar Länstrafiken

En avgång av linje 202 tas bort. Arkivbild David Alin

Stadstrafiken med linje 51, 52 och 53 förändras och läggs ihop till ett mindre linjenät.

Linje 500 som går med halvtimmestrafik mellan Värnamo och Jönköping kommer sex avgångar under vardagarna, i varje riktning, tas bort. Under helgerna kommer två avgångar i varje riktning plockas bort. 

Linje 202 mellan Värnamo och Gislaved kommer en avgång i varje riktning tas bort kvällstid på vardagarna. 

På Länstrafikens hemsida kan man läsa;
Som Länstrafiken har meddelat tidigare påverkas Länstrafiken, precis som alla andra i samhället, av de stora prisökningarna på drivmedel (el, diesel, HVO med mera). Prisökningarna på drivmedel har lett till stora ekonomiska underskott varje månad för Länstrafiken. För att få budget i balans har Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö beslutat att neddragningar i den allmänna busstrafiken ska göras. Neddragningarna ska göra att 40 miljoner kronor sparas och att Länstrafiken har en budget i balans vid årsskiftet 2023/2024.

– I slutet av förra året var politiken helt enig om att omedelbart påbörja arbetet för att få en budget i balans enligt framtagna förslag. Trots att vi från den politiska ledningen hade skjutit till 71 miljoner kronor extra i budget för 2023 till kollektivtrafiken så behövdes ytterligare åtgärder. Detta är viktigt här och nu, men den framtida viktigaste uppgiften för oss alla är att öka det kollektiva resandet. Det är när fler reser med kollektivtrafiken som vi kan erbjuda fler alternativ, säger Tommie Ekered (M), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

Besparingsåtgärderna listas
Neddragningarna på grund av besparingar koncentreras till busslinjer och turer där resenärerna som helhet märker av förändringarna som minst. Fokus för förändringarna ligger därför huvudsakligen på a) linjer med få resenärer, b) turer som körs på tider när färre personer reser med kollektivtrafiken, eller c) linjer där det går både buss och tåg eller flera busslinjer på samma sträcka.

Efter ett omfattande arbete med att planera neddragningarna finns nu fler detaljer om vilka förändringar som kommer att göras i samband med tidtabellsbytena den 19 juni (byte till sommartidtabell) och den 21 augusti (byte till höst-/vintertidtabell).

Arbets- och skolpendling berörs nästan inte alls
Förändringarna i busstrafiken leder till minskade möjligheter att åka buss för en mindre grupp invånare, och Länstrafiken har förståelse för de negativa effekter som dessa resenärer kan drabbas av. Samtidigt åker de allra flesta bussresenärerna till och från arbete eller skola på morgnar och eftermiddagar på vardagar, när ytterst få neddragningar på grund av besparingar kommer att göras. De allra flesta som åker buss till och från jobb eller skola kommer därför att kunna fortsätta att göra det precis som tidigare, utan att märka någon skillnad alls framöver.

– Vi har full förståelse för att en del resenärer får svårare att åka kollektivt när neddragningarna är genomförda. Samtidigt har vi säkrat upp att så få resenärer som möjligt kommer att märka av förändringarna. Vi behöver göra de här neddragningarna nu för att få en långsiktigt hållbar ekonomi inom kollektivtrafiken, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör för Länstrafiken.

Långsiktiga planen för kollektivtrafiken ligger fast
Sedan tidigare har Länstrafiken en långsiktig plan för all kollektivtrafik som kallas trafikförsörjningsprogrammet. Det sträcker sig ända till 2035. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är att utveckla kollektivtrafiken på olika sätt, och programmet ändras inte för att Länstrafiken gör vissa neddragningar nu i busstrafiken. De långsiktiga målen i programmet ligger fast.

Taggar

Dela


Läs mer

Så körs den nya stadsbussen
Nybyggd busshållplats oanvänd

3 reaktioner på Länstrafiken sparar: Tre stadslinjer blir en

Citat: men trots det kommer de allra flesta resenärerna inte att märka av besparingarna, meddelar Länstrafiken

Svar: Jotack, det lär nog märkas. Det räcker ju bara att gå över till sommartidstabell så kommer man ju en och en halv timme försent till jobbet eftersom man plockat bort några turer. JLT skyller på att det inte är några skolor på sommaren vilket stämmer, men man tar inte någon hänsyn till oss som kanske jobbar ett par veckor till innan vi får vår semester.

Hur många pensionärer finns i de områden neddragningarna gäller. Har inte ”arbetstider” Kanske inte vill åka tidig morgon och vänta på att att affärer öppnar. För att sedan vänta en hel dag för att kunna åka hem!

Kommentarsfunktionen är stängd