Nyheter

Klartecken för ny paviljongförskola 

Nyheter Värnamo kommun satsar 4 miljoner kronor på en ny paviljongförskola som ersättning till Gläntans förskola.

Kommunfullmäktige satsar 4 miljoner kronor på en ny paviljongförskola som ersättning till Gläntans förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen utreder just nu två olika lokaliseringsförslag för den nya paviljongförskolan. Arkivbild: David Alin  [1/3]

Kommunen utreder två olika platsalternativ. Det ena alternativet är vid Egnahemsparken, vid korsningen Hantverkaregatan och Bondegatan. Där har man sökt om ett tidsbegränsat bygglov på fem år för en etablering. Bild: David Alin  [2/3]

Det andra alternativet är i den norra delen av Mossleplatån (i det nedre området i bilden). Bild: Värnamo kommun  [3/3]

I höstas berättade vi om tekniska utskottets förslag att satsa 4 miljoner kronor på att bygga en ny paviljongförskola för barnen på området kring Mossle och Mosslelund. När kommunfullmäktige strålade samman under torsdagskvällen var frågan uppe för beslut. Ett enigt fullmäktige beslutade att anvisa 4 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för en ny paviljongförskola 2023 som ersättning för Gläntans förskola.

– Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och vill också poängtera det goda samarbetet som finns mellan barn- och utbildningsförvaltningen  och tekniska i det här ärendet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C).

Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen utreder olika möjligheter för omlokalisering av förskolebarnen placerade på Gläntans förskola. Bedömningen är att förslag för ny placering av Gläntans förskola kommer att kunna presenteras före den 1 mars i år.

Taggar

Läs mer

Föreslår satsning på ny paviljongförskola 
Förskola tvingas flytta: ”Ett slag i magen”
Villatomter på Mossle kan bli ny plats för Gläntans förskola
Beskedet: Här placeras Gläntans förskola