Nyheter

Blandade känslor bland politikerna om elsparkcyklar

Nyheter Elsparkcyklarna skapar känslor bland Värnamos kommunpolitiker. – Vi behöver inte måla upp en skräckbild, menar Tobias Petterssson (M).

I torsdags berättade vi att Tier Mobility Sweden ansöker om tillstånd hos polisen för att få hyra ut 150 elsparkcyklar i Värnamo kommun under det kommande året. En fråga som väcker känslor bland kommuninvånarna men även bland kommunens politiker.

Tobias Pettersson (M). Bild: Pressbild

Tobias Pettersson (M):

– Det man ska komma ihåg är, för jag har sett kommentarerna i sociala medier och så där, att mycket handlar om att ”de kommer ligga överallt, folk kommer slänga de i Lagan” och den problematiken. Det är möjligt att det blir så, det hoppas vi så klart inte, för de här företagen har utarbetat metoder för att få ordning och reda för det ligger i deras intresse också. Man har gjort ganska många förändringar kopplade till de här företagen just utifrån detta och vi är inte först på den bollen. Från min sida känner jag att ”vi kan testa”. Vi behöver inte måla upp någon skräckbild, för det vet vi faktiskt inte vad det blir och funkar det inte så kommer inte företaget själva vilja ha kvar cyklarna i Värnamo heller. Vi får se hur vi hanterar den här frågan framåt, men jag tycker att det är viktigt att ge det en chans, testa och sedan får vi utvärdera och ompröva beslut i så fall.

Mikael Karlsson (C). Bild: Pressbild

Mikael Karlsson (C):

– Vi har en kollektivtrafik som har blivit reducerad. Folk vill transportera sig smidigt och billigt och så fick vi en fråga från det här företaget då: ”hur ställer sig den politiska delen av kommunen om det skulle vara så?” Det första vi svarade var att det det helst skulle finnas elcyklar för uthyrning, det hade passat bättre ur ett folkhälsoperspektiv, men företaget var snabba att svara att elcyklar funkar inte, för det kräver en mycket större stad för det och det kommer inte att funka, men sparkcyklar skulle funka. Det här är ett företag som vill bedriva verksamhet i Värnamo kommun och de ser att det finns en marknad, det är ett ordnat företag med en bra renommé, sparkcyklarna kan gå i 20 kilometer i timmen, man måste vara 18 år för att få lov att använda dem, jag tror till och med att det går att strypa hastigheten på dem om man vill vid vissa gångfartszoner, man kan styra hur långt de kör, de har koll på var de är och så vidare. Vill de testa och utvärdera det här så är det bara bra, för då får vi också möjligheterna att göra en utvärdering: blir det bra eller dåligt? Det är bara att acceptera att det kommer nyheter. Hade någon kommit för fem år sedan och sagt att det skulle vara vardag med elektriskt drivna sparkcyklar i trafiken så kanske ingen hade trott på det, men nu är det vardagsmat, folk tar ju sådana här privat. Sedan har vi hört i alla slags medier att ”de kommer att ligga i Lagan”…i så fall kommer utvärderingen resultera i att ”det går inte, det blir för dyrt, vi drar oss undan” men om Värnamoborna uppskattar det och använder det så finns det uppenbarligen ett behov och då finns det en marknad. Ingen av oss vill ha cyklar som ligger utströdda runt omkring, vi komemr att ställa krav på att det är ordnat. Ingen vill ju att det ska finnas cyklar i Lagan och Värnamo är inte den enda staden med vatten, så jag är säker på att de har metoder för att få tag på sina cyklar. Man har läst på sociala medier om att folk är skeptiska och rädda för det hela, men jag tror inte att det egentligen blir så illa som vissa hävdar.

Anetté Myrvold (S). Bild: David Alin

Anetté Myrvold (S):

– Jag tycker att det är positivt om att titta på om det är något företag som vill testa det här för Värnamos invånare, funkar det inte så får man väl ta bort det i så fall. Sedan gäller det även att kolla med det här bolaget så att de inte kan ligga slängda överallt. Utvecklingen går framåt och jag tror att det går att styra och dem rätt mycket, men vi får se vart det landar. Det är inga beslut fattade mer än att gruppen som jobbar med sådana här frågor är positiva till det och har fått ett uppdrag att gå vidare. Ur ett folkhälsoperspektiv kan det handla om att man ställer bilen och tar det här alternativet i stället, just för att det är enklare att ta sig fram i Värnamo centrum med en elsparkcykel än med en bil. Jag tror att det är en bidragande faktor till att man ställer bilen och även att de som ska hit till Värnamo på ett besök hade kanske tagit en elsparkcykel, gått på sitt möte och sedan tagit elsparkcykeln tillbaka till platsen där de ska hämtas. Jag tror att det ger många effekter som kanske minskar bilkörandet i stället.

Gottlieb Granberg (M). Bild: Pressbild

Gottlieb Granberg (M):

– Jag tror att det kan bli en viss minskning på biltrafiken när det gäller kortare sträckor och då är det positivt. Sedan är det ett test. Det är intressant att de vill prova i Värnamo för det är en rätt så liten ort så det gäller att få verksamheten att gå runt, sedan tycker jag att det är intressant att se utvecklingen av det. Jag har fått en del frågor om det hela från människor som har läst och hört diskussioner om att de ligger slängda överallt, man kan numera styra dem rätt bra. Exempelvis att man måste ställa dem där de ska stå, annars slutar de inte att ta betalt för hyran, man kan göra så att de kör saktare på vissa sträckor och liknande så det finns en hel del att informera om i frågan. Jag förstår folks undran över det hela för när de började med elsparkcyklar så var det lite avskräckande, så jag förstår folks undran.

Bo Svedberg (S). Bild: David Alin

Bo Svedberg (S):

– På vilka grunder kan man införa det här? Är det här något för Värnamo överhuvudtaget? Krasst sett ur ett folkhälsoperspektiv så känner jag att det inte är rätt väg att gå. Det finns både för- och nackdelar med en sådan här satsning men allting handlar i slutändan om kraven på uthyraren. Kan man minska bilkörandet i centrum med att få till en koppling från stationen? Vad finns det för begränsningar för att det här sköts ordentligt? Det är jätteviktigt. Sedan är frågan om det här är förenligt med stadens trafiksituation i dag? Vi har ingen bra trafikkultur i staden med ett vägnät som inte är färdigt över huvud taget. Att då tvinga in ett trafikslag som det här i det hela medför en jättestor olycksrisk redan där. Det krävs mycket från kommunens håll innan det hela är aktuellt. Sedan handlar det om att lyssna med polisen också, som kommer att få arbeta med information och tillsyn av det hela. Om det sköts på ett bra sätt har jag inget emot det, men det är för många frågor som inte är färdiga än. Här gäller det också att inte ställa olika trafikslag, såsom elcyklar och mopeder, mot varandra: man skall behandla alla lika. Jag vet att det har varit på gott och ont i andra kommuner och det gäller att höra sig för med andra kommuner vad som har varit negativt och positivt och gå genom det här ordentligt, men tjyven å sist så är det föraren av elsparkcykeln som har det yttersta ansvaret att följa de trafikregler som finns.

Jan Cherek (SD). Bild: David Alin

Jan Cherek (SD):

Att godkänna etablering av företag som vill hyra ut elsparkcyklar känns som man är desperata i att få hit verksamheter oavsett vad det än rör sig om. Det är ju bara att söka på Google så ser man hur andra kommuner har fått problem när de tillåtet att dessa fordon. Förutom att de utgör en trafikfara så har olyckor ökat med 35 procent mellan år 2021 och 2022. Transportstyrelsen visar att under 2022 skadades 3 334 personer och fyra personer dog i olyckor med elsparkcykel inblandad. Elsparkcyklar har gjort det omedelbart svårare för personer med funktionsnedsättning och äldre att röra sig fritt i staden om sparkcyklar ligger tvärs över trottoaren eller susar förbi med vårdslös förare. Flera rapporter om personer med nedsatt syn har kritiserat dessa fordon.

Enligt uttalande från tjänsteman i radio att det är ett bra inslag för turistnäringen när man vill ta sig från campingen till Vandalorum utan att behöva använda bil är ett svepskäl som inte är hållbart. Elsparkcyklarna ska ha 18-årsgräns för att få köra enligt uthyraren samt att man inte få vara två personer på sparkcykeln. Frågan är då ska de med barn låta barnen gå jämte föräldrarna som kör? Vad gäller sträckan Värnamo Camping – Vandalorum så är den på 1,8 kilometer och när man motivera folkhälsan som argument för att inte använda bil så anser man att allt under fem kilometer kan man gå eller cykla.

Frågan är då hur elsparkcyklar främjar folkhälsan? Varför inte ha cykeluthyrning i stället och då vanliga cyklar med pedaler, kanske lådcyklar att sätta de små barnen eller inköp man gjort i de få butiker vi har kvar. Tilläggas att Vandalorum och Scandic Stadshotellet lånar ut cykel gratis redan i dag. Man nämner miljömålen nästan vid varje tillfälle i samtliga nämndsmöten men är elsparkcykeln miljövänlig? Enligt en studie från North Carolina State University släpper elsparkcyklar dock ut 125 gram koldioxid per kilometer, vilket motsvarar en mindre bil och är i samma storlek som genomsnittsvärdet för den svenska bilparken i stadskörning, bränsle inkluderat. Hela 58 procent av elsparkcyklars koldioxidutsläpp sker under tillverkningen, något som sällan kommuniceras av uthyrarna.

Den enda mörka anledningen till detta ämne är att man ska försvåra för biltrafiken i centrum, att man kan påbörjar förtätning och detta i samklang med att man också minska antalet parkeringar. Vi kommer inom en fem- till tioårsperiod ha nuvarande centrum med butiker omvandlat till bostadsområde. Då detta sker kommer det inte finnas någon marknad för uthyrning av elsparkcyklar.

Tyvärr har man inte gjort någon konsekvensanalys av vad händer om man inför 150 elsparkcyklar i Värnamo stad. Kontakt saknas med polis, sjukvård, Transportstyrelsen och kommuner som infört detta för att höra vilka för respektive nackdelar som detta medför. I dag kanske man stöter på fem till åtta elsparkcyklar under ett dygn, 90 procent  av dessa körs av ungdomar under 15 år utan hjälm, utan lyse och i farter på över 50 kilometer i timmen, två på cykeln och framförandet sker på trottoarer och korsar vägar utan något trafikvett. Framförallt borde man fråga boende i Värnamo vad de tycker i frågan. Från kommunen presenterade man det som en turiståtgärd.

Framdragning av el till ladd-platser? Den yta som man ska skapa parkering för fordonen, ska man utkräva hyra för den? Förvaltningen har väghållningsansvar för kommunala gator och vägar, vilket innebär ansvar för projektering, byggande och drift av allmän plats, innebär det att kommunen/skattebetalarna står för kostnaden? I dag finns en policy om att skotta trottoarer och cykelvägar om det är fem centimeter snö. Hur kommer detta påverka kostnad när det är vinterväglag, svårt att ta sig fram med el-sparkcykel då. Om fler aktörer vill etablera sig, kommer ska man ge dem samma möjligheter?

Tillstånd ska ges för ett år och sedan ska man utvärdera detta. Om det inte blir en succé har man inte slängt en massa pengar i sjön eller i Lagan där risken att elsparkcyklar hamnar?   

Taggar

Dela


Läs mer

Etableringsgruppen om elsparkcyklarna: ”Inga ekonomiska åtaganden”
Etableringsgruppen om elsparkcyklarna: ”Positivt att kunna ställa villkor”
Vill hyra ut 150 elsparkcyklar i Värnamo
Politikern om elsparkcyklarna: ”Vad är detta för påhitt?”
Förvaltning svarar på skrivelse
Policychefen svarar politiker: ”Vissa invändningar bör tas på allvar”