Lex Maria

Patient avled av allergisk reaktion – lex Maria anmäls

Notiser En patient avled efter allergisk chock som inte gick att häva. Patienten hade tidigare behandlats för misstänkt allergisk chock och efter detta inte fått adrenalinspruta utskriven, vilket ska ske enligt rådande rutiner. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient lades inte in – nu Lex Maria anmäls händelsen

Notiser En patient med blodproppar i lungorna bedömdes kunna återgå till hemmet, men skulle enligt rådande rutiner lagts in för observation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Kejsarsnitt fördröjdes – Anmälan enligt lex Maria

Notiser Möjliga brister i kommunikation mellan förlossningspersonal och jourhavande läkare kan vara en orsak till att ett akut kejsarsnitt fördröjdes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan om lex Maria – feldosering av läkemedel

Notiser På grund av bristande kommunikation fick en patient för hög dos av ett läkemedel. Dosen justerades omedelbart vid upptäckten och patienten återhämtade sig snabbt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan: Patient försämrades och avled

Anmälan: Patient försämrades och avled

Nyheter En anmälan har gjorts enligt lex Maria sedan en patient försämrades och avled…

Patient svimmade vid provtagning – händelsen lex Mariaanmäls

Notiser En patient svimmade under provtagning och fallet orsakade hjärnblödning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fick amputera del av benet – nu lex Mariaanmäls händelsen

Notiser Att diagnostiseringen fördröjdes ledde till att en patient fick amputera en del av benet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Lex Maria efter patiens död

Notiser IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har meddelar beslut i ett ärende där en patient dog. Det är beslut i lex Maria-ärende…

Cancerkontrollen uteblev

Notiser En uppföljande cancerkontroll genomfördes inte som planerat och patienten insjuknade två år senare i ett återfall. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Tumören upptäcktes inte – nu lex Mariaanmäld

Notiser En tumör upptäcktes inte när röntgenbilderna granskades, vilket ledde till att en cancerdiagnos fördröjdes med ett år. Patienten avled senare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

1 / 612345...Sista

Tips