Nyheter

Vill förlänga tidsfrist – så svarade fullmäktige 

Nyheter På grund av rådande ekonomiska läge ville byggherrarna förlänga tidsfristen för satsningarna på Mossleplatån. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan.

Kommunfullmäktige har godkänt ett tillägg till markanvisningsavtalen med GBJ Bygg och Ekeblad Bostad för de tre nya kvarteren på Mossleplatån. Arkivbild: David Alin

Värnamo kommun genomförde under hösten 2022 en markanvisningstävling för tre kvarter inom tomten Mossle 16:20 på Mossleplatån. Enligt ursprungligt markanvisningsavtal ska GBJ och Ekeblad Bostad senast den 31 december 2023 ha avropat markanvisningen och tecknat köpekontrakt för förvärv av fastigheterna. Om det ej har skett står det Värnamo kommun fritt att utan förpliktelse sälja fastigheten till någon annan. Med rådande konjunktur och marknadsläge samt allmän oro så har tyvärr inte någon av exploatörerna lyckats med att sälja tillräckligt många lägenheter för att påbörja någon byggnation, så GBJ och Ekeblad Bostad inkom med en begäran om en förlängning av markanvisningarna för att få mer tid på sig att påbörja projekten. Från enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling ser man inte det som troligt att någon annan exploatör heller skulle haft möjlighet att påbörja något av projekten i dag. Man har därför valt att teckna ett tillägg till ursprungsavtalet som innebär en förlängning av markanvisningen med ett år till den 31 december 2024. I alla övriga delar gäller tecknat markanvisningsavtal oförändrat. Kommunfullmäktige gick på mark- och exploateringsenhetens linje och beslutade på torsdagens sammanträde att godkänna tilläggen. 

Taggar

Dela


Läs mer

Så mycket tjänar kommunen på tävling om markanvisning
De ska bygga tre kvarter på Mossleplatån

2 reaktioner på Vill förlänga tidsfrist – så svarade fullmäktige 

Så, under hela nästa år kan inte någon annan hågad byggherre, som kan påbörja byggnationen på studs, göra detta?

Kommentarsfunktionen är stängd