Nyheter

Så mycket tjänar kommunen på tävling om markanvisning

Nyheter Kommunstyrelsen har godkänt markanvisningsavtalen med GBJ Bygg och Ekeblad Bostad för de tre nya kvarteren på Mossleplatån.

Kommunstyrelsen har godkänt markanvisningsavtalen med GBJ Bygg och Ekeblad Bostad för de tre nya kvarteren på Mossleplatån. Arkivbild: David Alin

I slutet av förra året berättade vi att GBJ Bygg och Ekeblad Bostad vann kommunens markanvisningstävling om att få bygga tre kvarter inom del av fastigheten Mossle 16:20 på Mossleplatån.

När kommunstyrelsen strålade samman förra tisdagen var de tre upprättade markanvisningsavtalen mellan Värnamo kommun och de två bolagen uppe för diskussion. En enig kommunstyrelse godkände markanvisningsavtalen och gav kommunstyrelsens ordförande och enhetschef för mark, exploatering och hållbar utveckling i uppdrag att i enlighet med markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra genomförandefrågor med bolagen.

Fakta: Köpeskillingen för de olika kvarteren

GBJ Bygg

Kvarteret Tratten: 6 543 270 kronor
Kvarteret Livets träd: 14 007 000 kronor

Ekeblad Bostad AB

Kvarteret Livets träd: 6 500 000 kronor

Taggar

Dela


Läs mer

De ska bygga tre kvarter på Mossleplatån
Vill förlänga tidsfrist – så svarade fullmäktige