Nyheter

Välkomnar till framtidens hus 

Nyheter En samlad organisation, utbildningsmöjligheter och arbete i framkant för framtidens välfärdsteknik. I vår artikelserie om omsorgsförvaltningens framtidsarbete berättar vi i dag om framtidens hus. 

Haris Sibonic, enhetschef för rehab på omsorgsförvaltningen, välkomnar alla till omsorgsförvaltningens framtidshus på Expoområdet.  [1/2]

Men huset är mer än bara en samordnande funktion för omsorgsförvaltningens organisation. Det är även en central för utbildning och kompetens. I källaren finns utbildningslokaler, så kallade metodikum, där omsorgspersonal får möjlighet till kompetensutveckling.  [2/2]

På Expoområdet håller omsorgsförvaltningens framtid att ta form. I huset i områdets vänstra hörn har stora delar av förvaltningens personal tagit plats. Samverkan står i fokus i förvaltningens omställningsarbete.

– Vi har haft en tanke att samla organisationen under många år men har inte haft den möjligheten hittills. Nu har vi möjligheten att samla ihop all kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen för att kunna arbeta mer målinriktat och vidareutveckla välfärdstekniken. Vi har byggt upp en bra organisation som är redo att möta framtiden med moderna konferenslokaler och ett kunskapscenter, säger Haris Sibonjic, enhetschef för rehab på omsorgsförvaltningen.

I huset sitter vård och rehab, nattlaget, larmteamet, biståndshandläggare, enheten för förebyggande insatser och enheten för välfärdsteknik och hjälpmedel. Inom vård och rehab jobbar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här finns många operativa team som trygg och säker hemgång, palliativa teamet, demens-teamet och mycket annat.

– Hela den kunskapsviktiga praktiska delen inom omsorgsförvaltningen sitter här. Alla behöver samordnas för att vi ska gå åt samma håll. Vi ser många synergieffekter med den här satsningen, inte minst att det är mycket lättare att utbyta information än tidigare samt att det blir snabba och korta beslutsvägar, säger Sibonjic.

Den 1 januari förflyttade trygghetsservice, med ansvaret för trygghetslarm och trygghetslås, över från samhällsbyggnadsförvaltningen till omsorgsförvaltningen. I samband med organisationsskiftet byttes namn till enheten för välfärdsteknik och hjälpmedel. 

– Den här enheten kommer att vara ett hörn i framtidens utveckling av välfärdsteknik. Vi är ute efter smarta och hållbara lösningar. Det ger möjligheter för människor att bo hemma längre, att de blir trygga och känner sig delaktiga i samhället. Genom att använda all välfärdsteknik som finns i dag ökar den möjligheten. Till exempel går det att använda tillsynskameror som aktiveras vid vissa klockslag men även att använda GPS-klockor. Det kommer även ett antal nya hjälpmedel som kan klassas som välfärdstekniska produkter som skonar personalen i situationen med många tuffa, fysiska moment. Vi har också full koll på medicintekniska produkter och är en av ett fåtal kommuner i landet som har den kompetensen.

Men huset är mer än bara en samordnande funktion för omsorgsförvaltningens organisation. Det är även en central för utbildning och kompetens. I källaren finns utbildningslokaler, så kallade metodikum, där omsorgspersonal får möjlighet till kompetensutveckling. 

– Att vi skulle ha metodikum i källaren i huset kom vi snabbt fram till. Det här ger oss möjlighet att vidareutveckla kunskap hos vår egen personal men även hos alla andra som behöver ta en del av vår kunskap. Bland annat hålls ergonomiutbildningarna för omsorgspersonalen, Bemanningsenheten och utbildas sommarvikarier. Här utbildas regelbundet palliativa ombud och här hålls demensutbildningar, inkontinensutbildningar, hygienutbildningar med mera.

Men utbildningssatsningen har även sått nya frön. I slutet av 2021 öppnade omsorgsförvaltningen diskussioner med VUX och vård- och omsorgsprogrammet på Finnvedens gymnasium om att erbjuda lokalerna i utbildningssyfte. En satsning som kommer att bära frukt.  

– Det här är ett superfint samarbete mellan två förvaltningar goda synergieffekter och utbildningsmöjligheter. Det handlar om ett kunskapsutbyte där vi erbjuder möjlighet till utbildningar och där studenterna kommer med nya teoretiska kunskaper. 

Förvaltningen har även skapat goda samarbeten med flera lärosäten.

– Med framåtanda har vi skapat ett bra samarbete med högskolan i Jönköping och Linköpings Universitet. Från Jönköping tar vi emot sjuksköterskestudenter, arbetsterapeutstudenter och från Linköping fysioterapeutstudenter. Under förra året kom vi i kontakt med universitetet i Wroclaw i Polen, så i april månad kommer två studenter från deras masterutbildning inom fysioterapi samt två studenter från Jönköping respektive Linköping att vara en del av verksamheten. Det ska bli kul. 

Läs våras tidigare reportage om omsorgsförvaltningens framtidsarbete nedan:

En kvalitetssäker trio
Lyhörda Ros-Marie redo för framtidsarbete
Tar första steget mot framtidens omsorg

Taggar