Nyheter

En kvalitetssäker trio

Nyheter Sofie Fredriksson, Petra Johansson och Anette Claesson. Tre personer, tre yrkesroller med en sak gemensamt: tillsammans bidrar de till att kvalitetssäkra vård och omsorg i Värnamo kommun.

Sofie Fredriksson, Petra Johansson och Anette Claesson. Tre personer, tre yrkesroller med en sak gemensamt: tillsammans bidrar de till att kvalitetssäkra vård och omsorg i Värnamo kommun.

I vår artikelserie om omsorgsförvaltningens framtidsarbete möter vi i dag en kvalitetssäker trio. Sofie Fredriksson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Petra Johansson, socialt ansvarig samordnare (SAS) och Anette Claesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Tillsammans utgör de en del av Värnamo kommuns kvalitetsgrupp.

– Vi arbetar med att underlätta, stödja och styra medarbetarna samt att bistå cheferna genom olika rutiner och vägledning. Ibland har vi en rådgivande funktion, där vi exempelvis belyser vad lagstiftningen säger eller vad kan vi använda för arbetssätt i den aktuella frågan. Vi arbetar med internkontroll utifrån kvalitet och säkerhet på uppdrag av omsorgsnämnden och fungerar som omvärldsbevakare och håller oss uppdaterade på ny lagstiftning, säger trion.

För trion står patientsäkerhet, förebyggande arbete och trygg omsorg i fokus.

– Det handlar bland annat om att utreda alla brister och misstag som sker i vård- och omsorgssektorn. Är de av mer allvarlig karaktär, hamnar de på vårt bord, där vi utreder och upprättar lex Maria eller lex Sarah-anmälningar. Cheferna utreder tillsammans med verksamheterna vad de kan vidta för åtgärder medan vi tittar på systematiken. Kan vi identifiera mönster utifrån avvikelserna? Man måste förstå vilket kraftfullt verktyg avvikelser är, eftersom det ökar risktänket och får en verksamhet att arbeta proaktivt men det kräver att man är öppen, transparent och vågar visa brister, säger Petra Johansson.

Från en roll till tre. Omsorgsförvaltningens satsning på förebyggande insatser har resulterat i ett stort fokus på kvalitetssäkerhet. Anette Claesson började sin tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 2013. Då utgjorde hon tillsammans med en kollega förvaltningens kvalitetsgrupp. 2020 fick Anette sällskap av Petra Johansson, när hon fick den nyinrättade tjänsten som socialt ansvarig samordnare (SAS). Duon blev en trio i september i år, när Sofie Fredriksson anställdes som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

– Det här är jätteutmanande och spännande. Att vi har alla tre funktioner i kommunen är något vi ska ta tillvara. Tillkomsten av en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) är inte minst en kvalitetshöjare, eftersom det finns i endast två av länets kommuner. Det här är en tydlig viljeriktning från politikens sida och det är viktigt man satsar på att säkerställa kvaliteten inom vård och omsorg. Gruppen känns inspirerande. Det ska bli kul att se vad det här arbetet kan leda till, säger Anette Claesson.

För Sofie Fredriksson som inledde tjänsten som MAR i september månad har det varit en aktiv inledning.

– Jag lär mig allt mer hur saker och ting hänger ihop. Det mest stimulerande är olika möten, samverkan med människor och variationen i arbetet, att arbeta med både chefer och ute i verksamheterna. Det absolut bästa med jobbet är att när man upplever att man har gjort skillnad, antingen systematiskt eller när man hart bidragit till förbättring för den enskilda individen.

Trion går i bräschen för kommunens framtida vård- och omsorgsarbete. Med förändrade beteenden och förväntningar hos invånarna ställs verksamheten inför nya utmaningar.

– I dag vill och ska vårdtagarna vara mer delaktig i skapandet av tjänsten vi utför för dem. De förväntar sig mer inflytande över den hjälp de får, vilket är bra för det är samspelet som skapar insatsen. Det ligger helt i linje med nära vård-koncept och när patientlagen instiftades blev det aktuellt att delaktighet krävs för att uppnå kvalitet, men det är en utmaning att utöka delaktigheten utifrån lagar och strukturer.

Taggar