Nyheter

Lyhörda Ros-Marie redo för framtidsarbete

Nyheter För Ros-Marie Klasson står samarbete i fokus. Nu går hon i bräschen för omsorgsförvaltningens framtidsarbete.

För Ros-Marie Klasson står samarbete i fokus. Nu går hon i bräschen för omsorgsförvaltningens framtidsarbete.

Ros-Marie Klasson har alltid vurmat för vård och omsorg. 1989 började hon som vårdarinna på en gruppbostad i Värnamo. Efter utbildning till arbetsterapeut och bland annat tio år som enhetschef på Lindgården i Rydaholm är Ros-Marie sedan den 1 september ny chef för enheten för förebyggande insatser inom omsorgen i Värnamo kommun. 

– Det är väldigt spännande. Det är en fröjd att få göra något som ligger så i tiden. För mig är det en förmån att få kombinera mina erfarenheter som enhetschef med mina arbetsterapeutiska kunskaper, säger Ros-Marie Klasson.

Som vi tidigare har berättat har omsorgsförvaltningen tagit ett första steg mot framtidens vård. Som ett led i det arbetet inrättade förvaltningen under våren en enhet för förebyggande insatser inom omsorgen. Satsningen inleddes den 1 februari och utvärderades efter sex månader. 

– Utvärderingen visade att det fanns vissa luckor efter den första versionen, så sedan den 1 september omfattas det förebyggande arbetet även av demensvården. Vi är verkligen i ropet att satsa på det här och från ledningens sida är man väldigt positiva till det hela. 

Enhetens mål är att hitta och möjliggöra för kommunens äldre invånare att bo hemma längre. Som ett led i det arbetet öppnades tre mötesplatser för seniorer i Forsheda, Rydaholm och Värnamo under september månad.

– Det handlar om att försöka möta de äldre och att bidra till en bra vardag. Vi ser att ett socialt sammanhang, att prata med någon och bli sedd av någon, göder ett välbefinnande. Vi ser också att understimulering av sociala sammanhang påskyndar demensutvecklingen, så det gäller att stimulera deltagarnas välbefinnande både psykiskt och fysiskt. Informationsmöten från polisen rörande trygghetsfrågor varvas med bland annat bokcirklar och kommande besök av Värnamo Hälsocenter och kommunens rehabavdelning. Deltagarna som har kommit hit hittills har njutit av det här. De ser mötesplatserna som en nyöppning i livet. 

En annan utmaning ligger i digitaliseringen. 

– Många äldre vill få hjälp med att lära sig använda sin surfplatta eller telefon. I vissa fall kan det till och med vara avgörande för att kunna boka tid för besök på vårdcentral. I dag finns det mycket digitala hjälpmedel och det handlar om att ge de äldre förutsättningar för att klara av vardagen. Vi har därför kopplat in kommunens anställda som arbetar med digitala lösningar som kommer och besöker mötesplatserna framöver. 

Sex veckor in på sitt nya uppdrag börjar Ros-Marie Klasson finna sig tillrätta med arbetet. Mötesplatser och digitalisering har varvats med frågeställningar om kommunens arbete för att motverka demens. Hon stormtrivs med framtidsuppdraget och ser lyhördhet som en viktig väg till framgång. 

– Jag ser det som viktigt att lyssna in andra i det här jobbet, att ta hjälp och lyssnar in vad vi kan göra tillsammans. Det viktigaste är att samarbeta för att komma till målet. För kollektivet är målet viktigt. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Lyhörda Ros-Marie redo för framtidsarbete

Välkommen i ditt nya uppdrag.
Ser fram emot en utveckling av det förebyggande arbetet inom vår kommun. Hoppas att det snart finns en äldrehälsocentral på plats motsvarande barnhälsovårdscentralen där riktade insatser ges för äldre i olika åldrar ex vaccinationer, syn- och hörselkontroller me dmera.Givetvis i samarbete region och kommun.
Lycka till med dina nya arbetsuppgifter, Margareta LIndahl (KD)

Kommentarsfunktionen är stängd