Nyheter

Rektor positiv till nybyggnation: ”Större möjlighet till flexibilitet”

Nyheter I kväll avgörs frågan om Trälleborgsskolans framtid. Förslaget om att riva den gamla och bygga en ny på samma plats har mottagits med positiva reaktioner från flera håll.

I kväll avgörs frågan om Trälleborgsskolans framtid. Förslaget om att riva den gamla och bygga en ny på samma plats har mottagits med positiva reaktioner från flera håll. Arkivbild: David Alin

På kvällens kommunfullmäktige behandlas frågan om en eventuell rivning och nybyggnation av Trälleborgsskolan. I augusti gav tekniska utskottet beskedet att de har föreslagit kommunfullmäktige att riva skolan. I början på september behandlades frågan av kommunstyrelsen, som gick på tekniska utskottets linje. I kväll är det så kommunfullmäktiges tur att få säga sitt i frågan. Med anledning av det hela, har Värnamo.nu fått en intervju med skolans rektor Cathrine Arnetorp inför det stundande sammanträdet. 

Hur ser du på det blir en eventuellt ny Trälleborgsskola?

– Det är positivt, en ny skolan ger möjlighet för större flexibilitet i utformandet av skolmiljön som annars kan bli begränsad vid en tillbyggnation. 

Vad får det för effekter i långa loppet? 

– I dag är Trälleborgsskolan en F–5-skola som efter nybyggnation delas upp till en 4–6-skola med särskola och en ny F–3-skola. Det blir en förändrad skolstruktur med ändamålsenliga skolmiljöer anpassade efter elevernas åldrar och skolformer.

Hur går snacket bland de anställda? 

– Skolledning har fått positiv feedback från våra medarbetare i verksamheten. Samverkan pågår både inom verksamheten och med andra förvaltningar, så som tekniska och serviceförvaltningen.

Hur har eleverna mottagit beskedet?

– Eleverna är nyfikna på hur det ska bli på den nya skolan och har på elevrådet kommit med idéer på hur man kan utforma och utveckla utemiljön på den nya skolan. Bland annat önskar eleverna att kunna åka kickbike på skolgården, en större och längre rutschkana, större klätterställning och pingisbord. Elever ser omvärlden utifrån ett annat perspektiv och det är viktigt att lyssna in deras tankar och idéer. 

Hur ser du på en eventuell utformning av den nya skolan? Vad kan det ge för effekt att vända håll på skolan och låta den bli mer av en del av Folkets Parks-området?

– Det är ett stort projekt som pågår med både nya Trälleborgsskolan och en ny idrottshall, som är föreslagen att heta Park Arena, samt utveckling av det gemensamma parkområdet. Det är bra att man ser de olika projekten som en helhet och ser nya möjligheter med området.

Hur skulle du vilja utforma skolan?

– De bästa förutsättningarna för att utforma en ny skola med ändamålsenliga, moderna och hållbara skolmiljöer är i samverkan med berörda medarbetare, elever, förvaltningar och arkitekter. Skolan ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper och förmågor för att möta framtiden. En utmaning är att utbilda eleverna i dagens teknik till yrken som kanske ännu inte finns. 

Taggar

Dela