Nyheter

Första steget mot ny skola taget – elever föreslås evakueras

Nyheter I går kom beskedet att hela Trälleborgsskolan föreslås rivas och ersättas med en helt ny skola. Vid dagens presskonferens kom beskedet att målsättningen är att hela skolan ska evakueras till Bolaskolan till starten av vårterminen.

I går togs det första beslutet mot att Trälleborgsskolan rivs och ersätts med en ny skola.  [1/3]

Vid dagens presskonferens kom beskedet att målsättningen är att hela skolan ska evakueras till Bolaskolan till starten av vårterminen. Förslaget är att paviljongerna byggs till och blir i två plan. Även utemiljön kring paviljongerna kommer att göras om.  [2/3]

Som en del i förbättringsarbetet av utemiljön har kommunen ambitionen att bygga den nya lekplatsen vid Folkets parks norra del under evakueringstiden.  [3/3]

Sedan tidigare har Värnamo kommun beslutat att bygga om och bygga till Trälleborgsskolan, ett omfattande investeringsuppdrag på 132 miljoner kronor.  

I går beslutade tekniska utskottet i enlighet med förvaltningens förslag om radikala insatser på Trälleborgsskolan. Beslutet innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås riva skolan i sin helhet och att en helt ny skola byggs på platsen. 

Som bakgrund ligger en fördjupad utredning av byggnadernas status, som visar att det finns stora problem i konstruktionen, i form av mögel och blåbetong. Kommunen gör bedömningen att nödvändiga åtgärder bedöms bli likvärdiga som med kostnaden för att riva och bygga nytt.

”Kommunen måste erbjuda elever och anställda en fullgod arbetsmiljö. En nybyggnation kommer att ge detta och en fullt modern skola som dessutom har förutsättningar för långsiktigt rationellt underhåll och drift. Detta är för elever och personal ett alldeles utmärkt beslut. Ytterligare fördelar med beslutet är att det vid nybyggnation finns förutsättningar att optimera utemiljöer och infrastruktur med kringliggande områden. Beslutet bedöms inte dra ut på byggtiden jämfört med tidigare beslutad insats, utan snarare korta ned tiden eftersom högre rationalitet i byggprocessen kan uppnås. Ekonomiskt är det självklart tungt med ytterligare cirka 100 miljoner kronor i projektet. Det är inte belopp man skojar bort. Men det är även så att investeringskostnaderna ska bäras av en årlig driftsekonomi av kommunen. Den årliga kostnaden för drift och underhåll av en ny skola nedgår rejält, villket till ganska stora delar väger upp investeringskostnaden”, skriver Värnamo kommun i pressinformationen”.

Fattar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut i enlighet med tekniska utskottets beslut kommer eleverna under rivning och nybyggnation evakueras alla elever till Bolaskolan, vars paviljonger att kommer att byggas ut och innefatta två plan. 

– Vi kommer att söka bygglov för evakueringen. Förhoppningen är att den är klar till vårterminen. Vi tror på att rivningen av skolan kan vara klar till senvåren 2022. Med en renovering var planen att skolan skulle vara färdig till slutet av 2025. Vi hoppas på att en ny skola kan vara på plats tidigare, säger fastighetschefen Stefan Åberg. 

Som vi har skrivit om tidigare kommer Trälleborgsskolan att gå från att vara en F–5-skola till att bli en 4–6-skola.

– Vi har tagit det första steget mot ett beslut och det känns bra, även om det blir en fördyring med 100 miljoner kronor, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) .

– Vi får chansen att skapa en helt ny och anpassad skola utifrån ett blankt papper, precis som vi vill ha den, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

– Från oss i presidiet i barn- och utbildningsnämnden fanns det en vild önskan om att riva Trälleborgsskolan och bygga om från början. Det här förslaget känns jättepositivt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C). 

Taggar

Dela


6 reaktioner på Första steget mot ny skola taget – elever föreslås evakueras

Det är galet hur politikerna sitter och rullar tummarna och inte tar tag i problemet förrän det verkligen är för sent. Simhallen, viadukten och nu Trälleborgsskolan.

Och ännu en fördyrning med 100 miljoner kronor! Det är ingen liten summa.

Man kanske, så sakteliga tar till sig fakta. Av tidigare begångna, dyra misstag?
Tror att beslutsfattarna, längst inne i hjärnvindlingarna, insett (fast något som de ALDRIG någonsin skulle erkänna offentligt) att
t.ex. Gummi var ett kapitalt felbeslut.

Vilken enormt fin, både ut och invändigt, samt funktionsmässigt mycket bättre fastighet man fått med ett nybygge.
Och sist men inte minst, för en mycket lägre peng.

100 miljoner dyrare, när lär sig politiker att räkna men bra med en ny skola och kanske en del vuxna politiker kan få en del av undervisning i ekonomi.
Jag tror inte att det hjälper så länge det inte är sina egna pengar man förvaltar över.

Mitt förslag är att påbörja ”nya” Trälleborgsskolan som ett blankt papper och ålägga Jörgen Skärin fullt ansvar över projektet från start till slut.

Tack för förtroendet. Jag och Miljöpartiet behöver följande: att ni röstar så vi får majoritet i fullmäktige.

Blanka papper skulle det varit mycket tidigare. Hur länge har inte lärarna påtalat dessa brister och skolan har renoverats nyligen? Gummifabriken samma sak; klart bättre att starta med ett ”blank papper”. Likaså sporthallens renoveringar, kanske ett ”blankt papper”, och viadukten med sina påtagliga brister som nu också blir ett ”blankt papper”. Vad slutar budgeten för alla blanka papper?

Kommentarsfunktionen är stängd