Nyheter

Klartecken för framtida skolstruktur på väster

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden har gett klartecken till den framtida skolstrukturen i västra Värnamo.

Ny F-3-skola vid Gröndalsleden, Mossleskolan F–3 , Gröndalsskolan som blir 7–9 och Trälleborg 4–6. Så ser den framtida skolstrukturen ut på Väster i Värnamo. Montage: David Alin

På barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde beslutades om den framtida skolstrukturen på Väster i Värnamo. Mossleskolan och den nya grundskolan vid Gröndalsleden blir F–3,  Trälleborgsskolan, när den är renoverad och utbyggd, blir 4–6 och Gröndalsskolan 7–9.

– Vi vill ha en liknande skolstruktur på både den västra och den östra delen av tätorten, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C).

Så här ser den framtida skolstrukturen på Väster ut:

– Mossleskolan: F–3

– Nya grundskolan: F–3

– Trälleborgsskolan: 4–6

– Gröndalsskolan: 7–9

Taggar