Nyheter

Presidier och förvaltningar diskuterar arenaskrivelser

Nyheter Skrivelserna från Wärnamo Sportklubb och Värnamo Gymnastikklubb kommer att diskuteras av av samhällsbyggnadsnämndens och tekniska utskottets presidium samt samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Värnamo Gymnastikklubbs skrivelse om att få till en vidbyggd trupphall på Västhorja kommer att diskuteras mellan samhällsbyggnadsnämndens presidium, tekniska utskottets presidium samt samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Arkivbild

Under samhällsbyggnadsnämndens första sammanträde för hösten fanns skrivelserna från Wärnamo Sportklubb och Värnamo Gymnastikklubb med på dagordningen.

Samhällsbyggnadsnämnden diskuterade skrivelserna och beslutade i båda fallen att ge presidiet i uppdrag att tillsammans med förvaltningen diskutera frågan och behovet med tekniska förvaltningen och tekniska utskottets presidium. 

Taggar

Dela