Nyheter

Nya polishuset: Så togs beslutet

Nyheter En stor snackis de senaste dagarna har varit det nya polishuset som ska byggas i Värnamo. Nu går Värnamo kommun ut på sin hemsida och berättar hur vägen fram till beslutet såg ut.

Mikael Karlsson, Frans Martinsson, Henrik Storm och Johan Borg. I bakgrunden syns den tomt utmed Malmövägen där det nya polishuset kommer att byggas. Foto: Värnamo kommun

Polisen i Värnamo känner sig trångbodda i det nuvarande hemmet på Storgatan. Dessutom uppfyller inte lokalerna den säkerhetsnivå som ett modernt polishus bör ha. Därför var glädjen stor i förra veckan när nyheten kablades ut att det kommer byggas ett nytt hus på vid Malmövägen på Söderport.
– Det här är en fantastisk bra kompromiss, vi hade inte kunnat hoppas på en bättre placering, berättade Johan Borg som är tillförordnad chef för lokalpolisområde Värnamo för Värnamo.nu.

”Matcha önskemål”

Den nya placeringen har blivit en snackis bland Värnamoborna och under tisdagsmorgonen gick kommunen ut med en artikel på sin hemsida där de förklarar hur vägen fram till beslut brukar se ut. Stadsarkitekt Henrik Storm berättar hur det generellt brukar se ut.
– Från kommunens sida försöker vi i sådana här processer matcha önskemål från exploatören, i detta fall Polisen, som samtidigt samspelar med kommunens strategiska inriktning och de målsättningar vi har angett i översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad.

Gällande polishuset så ledde processen fram till tre alternativ, tre alternativ som dock inte blev verklighet. Så här skriver kommunen:

  • Bredasten: Inte realistiskt därför att Trafikverket inte tycker att det var lämpligt att bygga en direktutfart mot väg 27, vilket Polisen behöver för att snabbt kunna komma ut vid en utryckning.
  • Söder om Vandalorum: Praktiskt svårt med utfarter, utmaning att få anläggningen att passa in i omgivningen.
  • Före detta reningsverkstomten: Ligger för nära järnvägen. Uppfyllde inte Polismyndighetens krav på säkerhet.

Annan plats inte möjlig

Det har framförts en del kritik mot att polishuset ska byggas på jordbruksmark. Kommunen menar att det inte var möjligt att hitta någon annan plats som motsvarade polisens behov.

  • Säkerhet (möjlighet till inhägnad, övervakning, sabotage, riskkällor i omgivningen)
  • Närhet till utryckningsvägar (för att snabbt nå hela området Gislaved-Gnosjö-Vaggeryd-Värnamo)
  • Storlek (polishuset med tillhörande mark behöver vara 10 000 till 12 000 kvadratmeter stort).

Under våren kom tomten vid Malmövägen på tal och enligt kommunens långsiktiga planer är det okej att bygga på jordbruksmark som är belägen norr om riksväg 27, något den valda platsen är. Man skriver att den sammanlagda bedömningen gjorde att man föreslog platsen.

För området där det nya polishuset ska ligga finns det en fördjupad översiktsplan och tanken är att det i framtiden ska bli blandad bebyggelse.

Taggar