Nyheter

Nämndordförande om anmärkningen: ”Allvarligt”

Nyheter Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson kommenterar revisorernas anmärkning.

– Det är allvarligt och inte roligt alls att få en sådan här anmärkning på sig, även om nämnden har en förståelse för det och vi är tacksamma för granskningen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson. Bilder: Press/David Alin

I onsdags berättade vi att barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden får kritik av revisionen i 2023 års revisionsberättelse och att kommunfullmäktige gett de båda nämnderna möjligheterna att inkomma med en förklaring till anmärkningarna. Med anledning av ärendet tog vi kontakt med barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson för att få hennes syn på ärendet.

– Det vi har fått kritik för från revisionen är att vi inte klarat av att ta hand om våra obalanser och kostnadsökningar, på skolskjuts till exempel. Samtidigt har vi effektiviserat två procent av vår stora budget under tre år. Att ta hand om obalanserna samtidigt som vi effektiviserar utan strukturella förändringar hade påverkat elevpengen alldeles för mycket. Vi har verksamheter som sliter för att själva få en budget i balans och samtidigt uppfylla lagkraven. En för låg skolpeng påverkar möjligheterna att ge en likvärdig utbildning med god kvalitet till våra elever. Det krävs helt andra åtgärder nu för att komma tillrätta med underskottet och det gäller struktur och organisation. Det är också ett arbete som är påbörjat, säger hon och fortsätter:

– Det är allvarligt och inte roligt alls att få en sådan här anmärkning på sig, även om nämnden har en förståelse för det och vi är tacksamma för granskningen. All granskning och revision är bra för man får ju en hjälp att komma tillrätta med problemen och komma framåt. Nu blir det åtgärder kring struktur och organisation som vi måste göra för vi har tydligt en kostym som är för stor i förhållande till de ekonomiska medel som vi har att tillgå. Det är många tuffa beslut som väntar men det är något vi måste göra. Vi har en utredning runt administrationen som snart är färdig och vi har en skolorganisationsutredning som är i slutfasen. Det är faktaunderlag som vi behöver för att kunna ta de här svåra besluten, men fokus för nämnden är att ha bästa möjliga utbildning för våra elever. Ändå måste vi anpassa oss efter den ekonomi vi har, det förstår vi ju.

– Vi kommer också att dra i gång en utbildning för nämnden i ekonomi och ekonomistyrning då man inte tycker den har varit tillräcklig. Vi i nämnden är lekmän men vi har duktiga ekonomer som hjälper oss, men vi i nämnden behöver få en djupare insikt runt ekonomin för det är ändå nämnden som ska ta besluten. Men med en tjänsteorganisation som har kompetensen och som på ett pedagogiskt sätt kan förklara vår komplexa ekonomi för oss känner vi oss trygga framåt. Vi kommer också att ha ekonomiuppföljning varje månad, inte kvartalsvis som tidigare.

– Vi har också fått kritik för att cheferna/rektorerna har fått ut sin budget för sent. Det är inget som nämnden egentligen är inblandad i, men vi måste ju tillse att man får rimliga förutsättningar och efterfråga detta även från vår sida. Har vi fått de nya måltidspriserna i tid, hur ser det ut med hyrorna och så vidare? Sådana saker har kommit väldigt sent har vi förstått men det måste vi som nämnd tillse att det kommer i tid, så att man får rimliga förutsättningar för att i verksamheterna kunna veta sin budget innan ett nytt år börjar. Att sedan rektorer inte har tillräcklig utbildning i stödsystem som Hypergene för att kunna följa och planera sina budgetar, det är ju på tok. Det måste man tillse så att de får den utbildning de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det åligger nämnden att också efterfråga hur det ser ut, så det kommer vi också att lägga in som en kontroll.

– Revisionsrapporten och de åtgärder som man föreslår är en god hjälp för nämnden att anpassa verksamheten efter de ekonomiska förutsättningarna med en fortsatt bra kvalitet och måluppfyllelse hos dem som vi är till för.

LÄS MER:  Nämndordförande om kritiken: "I många delar korrekt men missriktad"
LÄS MER:  Nämnder kritiseras i granskning
Taggar

Dela


4 reaktioner på Nämndordförande om anmärkningen: ”Allvarligt”

Det var kanske ingen slump att Centerpartiet valde en annan kandidat till barn- och utbildningsnämnden? Men övriga allianser vilje ju ha Maria tack vare hennes kunskap och stora politiska erfarenhet och valde henne mot Centerns vilja. Kanske är det ingen slump att hon numera är politisk vilde……

Studera utvecklingen av kommunalskatten och fundera sedan på vad som äter upp alla pengarna medan kommunalla verksamheter sparar på kärnverksamheter överallt. Gummifabriken, officiella siffror kring 630 miljoner, sannolikt snart en miljard, kommunala verksamheter tvingas in i lokalerna för att dölja låg uthyrning. Dessa betalar hög hyra vilket ger mindre till grundverksamheten.

Betänk ursprunglig budget för Gummifabriken och dess slutliga kostnad, tänk sedan samma sak med nya fotbollsarenan. Samma kompetenser – olika resultat. Knappast troligt.

Kommentarsfunktionen är stängd