Nyheter

Nämnder kritiseras i granskning

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden får svidande kritik av revisorerna. Nu hamnar ärendet på kommunfullmäktiges bord.  

Barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden får svidande kritik av revisorerna. Nu hamnar ärendet på kommunfullmäktiges bord. Bilder: David Alin

Revisions- och konsultföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun granskat de kommunala nämnderna. I 2023 års revisionsberättelse har revisionen riktat kritik, så kallad anmärkning, mot barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden får kritik för brister avseende måluppfyllelse inom ekonomiområdet samt bristande intern styrning och kontroll på ekonomiområdet.

Omsorgsnämnden får kritik för brister i styrning, ledning och intern kontroll. Revisionen tar i sin granskning även upp frågan om ansvarsfrihet för nämndens ledamöter.

Med anledning av anmärkningarna har kommunfullmäktiges ordförande begärt att nämnderna inkommer med förklaringar över anmärkningarna i revisionsberättelsen senast den 10 maj till kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Nämnder kritiseras i granskning

Hur denna kommun hanterar skattebetalarna börjar likna en absurd fars. Så gott som varje år går de tunga nämnderna med underskott. Ingen hålls ansvarig. Samtidigt spräcks som regel kostnadsramarna för kommunens olika projekt. Ingen är ansvarig. Och så nu denna skandal. Ingen är ansvarig. Man blir trött på att bo i denna kommun.

Exakt och lagen om tjänstefel borde reformeras och återställas till det skick den hade innan S-regeringar urvattnade den och lät tjänstemän i stat/kommun få fria händer att agera som de vill utan risk för påföljd.

Jag vill ju gärna att mina inbetalda skattepengar används så effektivt som möjligt, kan inte nämnden det så vill jag ha andra politiker där! Ingen ansvarsfrihet bör beviljas.

Delar din uppfattning till 100. Visst måste det till andra politiker/partier i denna kommun.
Det håłler inte att samma politiska klan (C, M, KD, L) styr och ställer decennium efter decennium.
Det urholkar både demokratin och kompetensen hos de politiker som är satta att förvalta våra skatte pengar.

Behöver även se över tjänstemännens kompetens och ansvar i detta.

Varför ska de ha ansvarsfrihet, behöver man inte ta ansvar över sina beslut och hur man utför sitt jobb?

Kommentarsfunktionen är stängd