Nyheter

Kommunen aktiv i energifrågan

Nyheter Skrivelse till statsministern, solcellsutredning och två timmar energiinformation på kommande kommunstyrelsemöte. Värnamo kommun är aktiva i energifrågan.

Värnamo kommun, med kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg (M), va-chefen Antti Vähäkari, kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) och kommundirektören Ulf Svensson i spetsen, är aktiva i energifrågan.

Under eftermiddagen kallade kommunen till pressträff för att presentera flera åtgärder som kommunen gör i energifrågan.

– Vi vill informera allmänheten om att vi inte sitter på händerna gällande energifrågan. Även om vi har fasta elavtal i Värnamo kommun så vill vi presentera ett antal aktiviteter vi har på gång som vi hoppas ska reducera vår elanvändning primärt. Vi vill också skänka en tanke till allmänheten att vi är aktiva i frågan, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

En av åtgärderna som diskuterades under pressträffen var skrivelsen till statsministern som vi berättade om förra veckan.

– Vi måste beskriva för regeringen och statsministern vad nuvarande situation ger för effekter för vårt exportindustri. Den här situationen är viktigt för Sveriges totala ekonomi och vi hoppas att den här regeringen eller den kommande regeringen gör något snabbt. Förr var det frågan om kompetensförsörjning, nu är det omvänt. Energiförsörjningen går först, sedan kompetensförsörjningen, fortsätter Mikael Karlsson (C).

Den andra åtgärden gällde utredningen av byggnationer av solcellsanläggningar på kommunala byggnader och marker.

– En satsning på solcellsanläggningar gör oss mindre sårbara. Det viktiga i det här uppdraget är att använda platser som vi inte använder oss av i dag, så kallade outnyttjade ytor, säger kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg (M). 

Va-chefen Antti Vähäkari tog täten i utredningsarbetet.

– De som har varit med i arbetsgruppen har varit människor som har ett större intresse i frågan. Under arbetets gång har vi träffat branschfolk och gjort studiebesök på anläggningar. Vi har undersökt investeringskalkyler, teknikval, driftkalkyler, lämpliga platser, tidsplaner och positiva och negativa effekter. För att få maximal användning av solceller så gäller det att sätta dem på ställen som inte skuggas. Några av de platsalternativ vi har tittat på är gröntippen på Stomsjö, söder om deponin på Stomsjö och på Forsheda och Bors skola, säger Antti Vähäkari.

– Vi är jättenöjda med utredningen. Nu har vi ett bra underlag att ta med vidare in i budgetberedningen för 2024, säger Gottlieb Granberg (M). 

Den tredje aktiviteten som avhandlades är att kommunstyrelsen på sitt nästa sammanträde har en extra punkt på två timmar under eftermiddagen med fokus på energieffektivisering. Till informationsmötet har Vänsterpartiet bjudits in och alla förvaltningschefer och näringslivsrepresentanter kommer att närvara.

– Vi kommer bland annat prata om om hur energikrisen påverkar kommunen och näringslivet på både kort och lång sikt, vad tekniska förvaltningen gör och hur Värnamo Energi påverkas och vad de gör. Vi kommer även att prata om vad vi gör, vad andra kommuner gör och vad solcellsprojektet föreslår. En sådan här eftermiddag ökar kunskapen och vi vill visa att vi gör något i frågan, berättar kommundirektören Ulf Svensson. 

Taggar

Dela