Nyheter

Klartecken till strålande utredning

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade i kväll att ge Värnamo Energi AB och tekniska utskottet i uppdrag att i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB och övriga berörda nämnder utreda förutsättningarna för en mer omfattande satsning på solcellsanläggningar i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade i kväll att ge Värnamo Energi AB och tekniska utskottet i uppdrag att i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB och övriga berörda nämnder utreda förutsättningarna för en mer omfattande satsning på solcellsanläggningar i kommunen. Arkivmontage: David Alin

För några veckor sedan berättade vi om förslaget att kommunen utreda förutsättningar för en större satsning på solkraft.

På kvällens kommunfullmäktige avhandlades ärendet. Jörgen Skärin (MP) yrkade bifall till utredningen.

— Ibland känner man igen paketet och undrar om det var det gröna paketet med maskrosen som inte passade? Vi i Miljöpartiet hade en motion på temat som avslogs 2019. I motionen skrev vi att vi i Miljöpartiet vill att Värnamo Stadshus AB ger i uppdrag till Värnamo Energi att utveckla och investera i förnyelesebar energi. Detta i samverkan med Finnvedsbostäder och kommunens fastighetsförvaltning. Detta kan ske genom att Värnamo Energi investerar i solpaneler som placeras på kommunala fastigheter. Elen som produceras används i ordinarie elhandel utav bolaget och Värnamo Energi kan skriva avtal med fastighetsägarna. Svaret på motionen var att undertecknad har efter diskussion med ledningen för dotterbolaget att det inte är lämpligt att investera produktion av solenergi för Värnamo Energi och att frågan inte skall utredas ytterligare. Det är r0ligt att alliansen har fått upp ögonen för klimatsmarta lösningar och att den här frågan kanske väcker en tanke hos Mikael (Karlsson, kommunstyrelsens ordförande)  och Gottlieb (Granberg, kommunstyrelsens vice ordförande), även om tanken tog långsam tid så har klimathotet blivit allvarligare på de här tre åren. Det är bra att kommunen arbetar för hållbara lösningar.

– Jag har inte läst din motion, Jörgen, men det kan vara så att din motion blev avslagen just för att den var så rakt på. Det vi säger i vårt förslag är att vi vill utreda frågan innan vi gör konkreta satsningar på hållbar energi. Intentionen är att ha närproducerad energi och att få ut energin i vår egen verksamhet, sa kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) och yrkade bifall till utredningen.

Även Anders Ferngren (S) yrkade bifall till utredningen och frågade Gottlieb Granberg (M) om tekniska utskottet vet hur mycket el som produceras genom solenergi i kommunen i dag.

– Jag tror att vi producerar lite, men nu ska vi bygga mycket och då gäller det att utreda hur mycket vi kan producera i kommunen. Det är många frågetecken i det här och därför vill vi göra det här först innan vi bygger, svarade Gottlieb Granberg (M).

Efter avslutad debatt beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt Värnamo Energi AB och tekniska utskottet att i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB och övriga berörda nämnder utreda förutsättningarna för en mer omfattande satsning på solcellsanläggningar, att utredningen, med konkreta förslag, ska presenteras för kommunstyrelsen senast 30 september 2022, att övriga nämnder och kommunala bolag ska bidra till utredningen i den omfattning som efterfrågas av utredarna, samt att för ändamålet avsätta 350 000 kronor ur anslaget för att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål att fördelas lika mellan Värnamo Energi AB och tekniska utskottet för genomförandet av utredningen.

Taggar

Dela