Nyheter

Skrivelse: Bjuder in statsministern till samtal om energikris

Nyheter – Oacceptabla energikostnader äventyrar framtiden för Gnosjöregionens näringsliv! Det menar näringslivet och GGVV-kommunernas högsta politiker i en gemensam skrivelse till landets statsminister. Läs skrivelsen i sin helhet nedan.

– Oacceptabla energikostnader äventyrar framtiden för Gnosjöregionens näringsliv! Det menar näringslivet och GGVV-kommunernas högsta politiker i en gemensam skrivelse till landets statsminister.

Oacceptabla energikostnader äventyrar framtiden för Gnosjöregionens näringsliv!

Business Gnosjöregion AB är företagens och kommunernas bolag för näringslivet i Gnosjöregionen, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

Vi är djupt oroade över situationen och utvecklingen på den svenska elmarknaden. 

Tillverkningsindustrin arbetar med hög prioritet för att energieffektivisera sina verksamheter, För många är energikostnaden en viktig parameter i kalkylen. För alla är det en konkurrensfråga, för vissa handlar det om överlevnad.

Modellen med elprisområden gör att företagen inte kan planera sin produktion eller offerera sina produkter då priserna på el varierar från högt till rekordhögt från dag till annan. Inflationstakten är exceptionellt hög och med höga material- och fraktkostnader, en svag valuta och nu kraftigt höjda elpriser är smärtgränsen nådd. Detta kommer med stor sannolikhet att generera arbetslöshet som i första hand kommer att drabba de unga vuxna men naturligtvis också hela familjer. Att nätbolagen tillåts ta ut prishöjningar långt utöver normal kostnadsutveckling företagen innebär ytterligare fördyrade produktionskostnader och minskad konkurrenskraft vilket är mycket allvarligt för svensk produktion. Vi ser hellre att företagen ska ta hem produktion från utlandet och då skickar detta helt felaktiga signaler.

Vidare behöver vi försäkra oss om att det finns el för att eliminera risker för planerade strömavbrott. Staten måste agera skyndsamt och säkerställa att vårt lokala näringsliv inte konkurreras ut på osunda villkor.

Gemensamt har Gnosjöregionens näringslivsbälte, innefattande kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo, över 85 000 invånare och cirka 12 000 företag. Näringslivet i regionen har erkänt god effektivitet och innovationskraft, med en samlad omsättning på cirka 80 miljarder kronor. Dessutom finns ett direkt genererat exportvärde på cirka 15 miljarder.

Vi värnar om Sveriges produktionsförmåga och vill för det samlade näringslivet i Gnosjöregionen uttrycka kommunernas och näringslivets stora oro för framtidens produktion och sysselsättning. Vi ser det synnerligen angeläget att staten snarast tillser att elpriserna dämpas for en rättvist och konkurrenskraftigt pris oavsett elprisområde. 

Vi vill med detta brev inbjuda till samtal på plats i Gnosjöregionen där vi skyndsamt kan få svar om Sveriges energipolitik.

Kristine Hästmark, KSO Gnosjö
Carina Johansson, KSO Gislaved 
Gert Jonsson, KSO Vaggeryd
Mikael Karlsson, KSO Värnamo
Johan Svedberg, näringslivschef Gnosjö 
Leif Österlind, näringslivschef Gislaved
Johan Thorsell, näringslivschef Vaggeryd
Anki Hansson, näringslivschef Värnamo 
Inge Johansson, vd och ordförande Business Gnosjöregion AB