Nyheter

Får påbörja planarbete för nya vänstersvängfält

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för två vänstersvängfält på Gröndalsleden. 

Med anledning av nya skolbyggnationer vill kommunen skapa ett vänstersvängfält vid korsningen Gröndalsleden-Sveavägen...  [1/2]

...samt vid korsningen Gröndalsleden-Borgenvägen.  [2/2]

Vi har tidigare berättat om planerna på två vänstersvängfält på Gröndalsleden för att förbättra trafiksituationen på sträckan med anledning av de nya skoletableringarna i anslutning till Borgen-området. 

När kommunstyrelsen sammanträdde i tisdags diskuterades frågan. De beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för två vänstersvängfält på sträckan. 

Taggar

3 reaktioner på Får påbörja planarbete för nya vänstersvängfält

Bygg om hela Värnamo i stället. Allt är ruttet och inte nog alla brunnar på vägarna som klonkar när man kör över dem. Flytta sådant till gåvägen/trottoaren så blir det smidigare vid eventuella stopp och dylikt och inte flera stycken på körbanan. Det är verkligen så irriterande att behöva köra slalom mellan dem.

Har ni glömt avfarten till Alandsryd som är riktigt farlig. Både Sveavägen och Borgenvägen har bättre sikt.

Kommentarsfunktionen är stängd