Nyheter

Vill skapa vänstersvängfält på Gröndalsleden

Nyheter Med skolbyggnationer på gång behöver påfartsfälten till Gröndalsleden utökas. Nu blir frågan ett ärende för kommunstyrelsen. 

Med anledning av nya skolbyggnationer vill kommunen skapa ett vänstersvängfält vid korsningen Gröndalsleden-Sveavägen...  [1/2]

...samt vid korsningen Gröndalsleden-Borgenvägen.  [2/2]

I samband med byggnation av den nya grundskolan på väster (korsningen Gröndalsleden-Sveavägen) samt nybyggnationen av förskolan Ekenhaga vid Fräkenvägen (korsningen Gröndalsleden-Borgenvägen) behöver dessa två av- och påfarter på Gröndalsleden byggas om. 

Genom ovan nämnda skolbyggnationer kommer belastningen vid dessa avfarter att öka markant. För att behålla kapaciteten och säkerhet på Gröndalsleden föreslås tekniska förvaltningen byggande av två vänstersvängfält. För att genomföra åtgärden behöver ny detaljplan tas fram. 

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan för två vänstersvängfält på Gröndalsleden. 

– Det jag känner spontant är att vi måste även se till att bron över vägen används så att inte folk springer över Gröndalsleden. På något vis måste vi göra det smidigare, säger tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S). 

Taggar

1 reaktion på Vill skapa vänstersvängfält på Gröndalsleden

Kommentarsfunktionen är stängd