Nyheter

Vill ta helhetsgrepp om trafiksituation

Nyheter Om drygt ett år kan bland annat viaduktsfrågan få ett svar. Det står klart inför torsdagens kommunfullmäktige. – Vi behöver ta ett helhetsgrepp, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Om drygt ett år kan viaduktsfrågan få ett svar. Det står klart inför torsdagens kommunfullmäktige. Arkivbild: David Alin

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen delar på uppdraget att ha en övergripande bild av trafikrelaterade frågor. För att få en tydlig, samlad och transparent bild av kommunens viljeinriktning i trafikfrågor föreslås kommunens nyligen antagna trafikpolicy kompletteras med en trafikplan.

Trafikplan för Värnamo kommun ska peka ut hur de ställningstaganden som policyn pekar ut ska genomföras och ska fungera som ett planeringsunderlag för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem. Syftet är att konkretisera och beskriva hur kommunens trafiksystem bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål om ett långsiktigt hållbart transportsystem med särskilt fokus på hållbart resande, trafiksäkerhet och säkra skolvägar. Avsikten är även att trafikplanen ska innehålla resonemang kring och förslag på ny central förbindelse över järnvägen i centrala Värnamo. Planen ska också svara på det uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med teknik- och fritidsnämnden fått av kommunstyrelsen angående säkra skolvägar, som vi tidigare har berättat om.

Delar av utredningen för att ta fram en trafikplan kostar pengar. Därför har samhällsbyggnadsnämnden äskat 200 000 kronor från kommunstyrelsen för att kunna göra trafikanalyser runt skolor och teknik- och fritidsnämnden ska äska lika mycket pengar för trafikmätningar för cykeltrafik.

På torsdagens kommunfullmäktige tar ledamöterna ställning till om de ska ge samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny trafikplan samt att uppdragen om en ny förbindelse över järnvägen i Värnamo stad och om säkra skolvägar införlivas i arbetet med avsikten att förslaget till trafikplan presenteras för kommunfullmäktige senast den 1 juni nästa år.

– Det vore kanon som planeringsunderlag. Samsyn inom kommunen i dessa frågor gör oss robusta och effektiva, säger förvaltningschef Carina Tenngart Ivarsson på samhällsbyggnadsförvaltningen i en kommentar till tidningen.

Hon får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp kring trafiksituationen i Värnamo stad men också hur vi på ett politiskt styr att vi värnar infartsvägarna in till staden. Det är från min sida väldigt viktigt att vi också värnar den styrkan som finns i en landsbygdskommun, men då måste också förutsättningarna finnas för att också på ett smidigt sätt kunna ta sig mellan stad och land helt enkelt. Det är en viktig aspekt som man bör ta med sig in i det här arbetet. I den här ger vi också uppdraget att dels kolla på säkra skolvägar och frågor kopplade till det men också att se över frågan kring centrumförbindelse, säger han och berättar mer om arbetsupplägget.

– Det kommer att bli både en arbetsgrupp med tjänstepersoner men också en styrgrupp med politisk styrning kopplad till detta, där både majoritet och opposition ingår och deltar i diskussionerna.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Anetté Myrvold (S) ser både för- och nackdelar med förslaget.

– Nackdelarna är att man kan missa någonting och att den får inte bli för löst skriven. Sedan tror jag att det är bra att vissa saker är med, så som det här med säkra skolvägar. Jag har hittat dokument där man har sökt pengar på både samhällsbyggnad och tekniska för det här och då undrar jag: ”gör de samma sak eller gör de olika saker?” Jag tänker att i det uppdraget som vi har nu så ska de gemensamt göra det här så där tror jag att blir bra, så att man inte sitter på varsin kammare och gör nästan samma sak och så blir det pengar till båda ställena utan i stället ha samma peng och slå sina kloka huvuden ihop. Jag tror också att vi har för många dokument. Om vi nu har en plats eller ett område som vi ska göra någonting på så kan det finnas med i flera projektblad eller vara med på många planer och då blir det svårgreppat. Jag tror att det blir lättare att nämna det i ett större sammanhang, men risken finns också att vissa saker försvinner.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Vill ta helhetsgrepp om trafiksituation

Det är fortfarande inget svar på när det kommer att finnas en ny viadukt på plats. Det är bara ännu en ny utredning. Hoppas verkligen de styrande röstas bort nu i kommande kommunval. De har visat sig vara fel personer på fel plats.

Så många fina ord, men verkar som attingen vet hur en bil eller lastbil ser ut bland de som planerar gatorna i stan nu, för Bredasten eller Mossleplatån är ju under all kritik.

Exakt många fina ord men liten verkstad. Värnamo håller i dag på att få en trafikinfarkt. Det syns tydligt vid Bredasten, men detta tycks kommunens tjänstemän helt ha missat och uppenbarligen har inget gjorts för att
avhjälpa situationen. Värnamo behöver en ny förbifart för riksväg 27, en direkt väg för dem som bara skall passera stan vidare mot Växjö. När det gäller viadukten måste dess hantering anses vara ett skolexempel på inkompetens.Hur kunde man bara låta en viktig trafiklänk förfalla till den milda grad att den blivit så dålig att den måste rivas? Kostnaden för rivning och nybygge gissningsvis en miljard kronor.

Det kan väl inte bli en säkrare väg att öppna upp eller göra en ny viadukt, som det är sedan viadukten stängdes är det ju verkligen trafikkaos. Det finns inga skolor eller annat längs viadukten. För att man ska komma ner i stan får man köra genom halva stan, där har ni trafikfaror. Bra jobbat att skjuta fram det hela tiden. Det är Värnamo kommun i ett nötskal. Tänk på att vi är många som inte kan cykla eller gå så långt.

Kommentarsfunktionen är stängd