Nyheter

Vill skapa aktivitetsområden i kransorter

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger teknik- och fritidsnämnden klartecken till en satsning på aktivitetsområden i kommunens större kransorter.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger teknik- och fritidsnämnden klartecken till en satsning på aktivitetsområden i kommunens större kransorter. Bilder: Värnamo kommun/Riksbanken

I investeringsbudgeten finns avsatt medel för att utforma aktivitetsområde i kommunens större kransorter. Sedan flera år tillbaka finns ett aktivitetsområde uppfört i Bor och planering pågår för utformning av aktivitetsområde i Forsheda och Rydaholm. Därefter ska aktivitetsområde också uppföras i Bredaryd.

Investeringsbudgeten har för projektet för 2023 en post om 2 miljoner kronor. Ombudgetering har även skett från tidigare år med 1,1 miljoner kronor, vilket innebär att det för projektet finns 3,1 miljoner kronor för 2023. För att säkerställa långsiktig kvalitet och säkerhet vid anläggningarna är det nödvändigt att driftmedel för anläggningarna beslutas enligt projektbladet, 100 000 kronor per år och anläggning, sammanlagt 300 000 kronor. Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för budgetmedlen ska kunna användas.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att föreslå kommunfullmäktiges ledamöter besluta att ge teknik- och fritidsnämnden startbeslut samt tillåtelse att lyfta de anvisade medlen på 3,1 miljoner kronor till projektet.

Taggar

Dela


Läs mer

Klartecken för nya aktivitetsområden