Nyheter

Vill öka användning – diskuterar uppgradering av arenabelysning

Nyheter Värnamo kommun vill öka nyttjandet av Norregårds idrottsplats under hela året. I dag diskuterar tekniska utskottet en uppgradering av planbelysningen.

Värnamo kommun vill öka nyttjandet av Norregårds idrottsplats under hela året.  [1/2]

Nu  [2/2]

Värnamo kommun ser ett behov av fler upplysta fotbollsplaner under hela säsongen. För att göra Norregårds idrottsplats till en matcharena som kan nyttjas under hela fotbollssäsongen behöver belysningen uppdateras. 

Den nuvarande belysningen är från mitten av 1980-talet och är enligt kommunen inte tillräckligt bra för att det ska gå att spela matcher under vår och höst. Kommunen menar att de nuvarande lamporna behöver bytas ut till LED-belysning, vilket skulle göra att planen kan användas hela säsongen och att tid frigörs på övriga fotbollsplaner

Tekniska förvaltningen har noterat att det finns pengar över att använda från omläggningen av konstgräsplanen och bytet av belysningen på Ljusseveka, som vi tidigare har berättat om. Kommunen har beräknat att kostnaden för att uppgradera belysningen på Norregårds idrottsplats till 600 000 kronor. 

I dag diskuterar tekniska utskottet frågan. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att föreslå kommunfullmäktige att överföra de kvarstående 600 000 kronorna i investeringsprojektet ”Byte konstgräs och belysning på Ljusseveka” till det nya investeringsprojektet ”Byte av belysning Norregårds IP”. 

Taggar

Dela