Nyheter

Vill lyfta 13 miljoner till arenaprojekt 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att lyfta 13 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projektet för den nya fotbollsarenan.

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att lyfta 13 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projektet för den nya fotbollsarenan. Bild: HMXW Arkitekter

I Värnamo kommuns investeringsbudget för 2023 finns 52,5 miljoner kronor avsatta för investeringen av en ny fotbollsarena i Värnamo. Av dessa önskar teknik- och fritidsavdelningen få anvisa 13 miljoner kronor till projektet. 

”Bedömningen är att då projektet är försenat kommer inte alla avsatta medel behöva användas redan i år”, skriver tjänstemännen. 

Anledningen till den mindre begärda summan bottnar i att Naturskyddsföreningen har överklagat förslaget till detaljplan till mark- och miljö-domstolen i Växjö. 

”Det kan inte uteslutas att Mark- och miljödomstolen kommer till positivt beslut, det vill säga, avslå överklagan mot detaljplanen, under hösten 2023. Det innebär att startbesked och anvisning av medel bör ske redan nu för att inte fördröja byggnationen”, menar tjänstemännen. 

Teknik- och fritidsnämnden gick på förvaltningens linje och beslutade att föreslå att kommunfullmäktige ger startbesked för investeringen samt att förvaltningen får lyfta den begärda summan ur årets investeringsbudget. 

Taggar

Dela


Läs mer

Lyfter 13 miljoner till arenaprojekt 

2 reaktioner på Vill lyfta 13 miljoner till arenaprojekt 

Klart som tusan natur och miljö är viktigt men detta är så patetiskt och bedrövligt.
Nu kommer det kosta en massa pengar och skapa mycket problem.
Det finaste och bästa sättet att stärka och visa upp Värnamo som stad är att IFK fortsätter på detta enormt positiva sätt.
Det skulle vara kul att veta hur mycket pengar som hamnar i kommunen tack vare IFK:s framfart.

Bra!
För fotbollsarena skall vi ha, oavsett hur många maskar och skalbaggar som grävs fram på den tilltänkta platsen.
Det är ju en förutsättning för elitfotboll i Värnamo. Framåt IFK ⚽️⚽️

Kommentarsfunktionen är stängd