Nyheter

Vill införa gratis mensskydd i skolan – så svarar kommunen

Nyheter Vänsterpartiets motion om att orbjuda gratis mensskydd till elever i grundskola och gymnasium diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde.

Socialdemokraternas motion om att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål i skolorna diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde. Pressbild: Arla

I våras berättade vi att Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige där de yrkade på att Värnamo kommun får i uppdrag att utreda hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och när kommunstyrelsen träffades senast diskuterades motionen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utredningens resultat. I utredningen har följande framkommit:

∗ Skolsköterskorna instämmer inte med motionärernas skrivning om att mens är tabu eller skamfyllt utan tvärtom, skolsköterskorna samtalar med eleverna om att det är något positivt att få sin menstruation och att en är på väg att bli kvinna. I samtalet ingår även information om smärtlindring.

∗ På skolorna i Värnamo kommun har det sedan flera år tillbaka delats ut gratis menstruationsskydd.

∗ Menstruationsskydd finns att tillgå på flera olika ställen. Exempelvis hos skolsköterska, kurator, elevcoach, fritidsledare, skoladministratör, i klassrummen, vid toalett hos skolsköterska och i lärarnas arbetsrum.

∗ Skolsköterskorna ansvarar för att distribuera menstruationsskydden.

∗ Skolsköterskorna lär ut om menstruationscykeln och ger information till eleverna om att det finns gratis menstruationsskydd att få i skolan och var de finner dem. Detta sker vid pubertetssamtal i årskurs 5 och i alla hälsosamtal i årskurs 4.

∗ Då en inventering av behovet är gjord tillsammans med alla skolsköterskor i Värnamo kommun kan behovet av kostnadsfria menstruationsskydd anses tillgodosett.

∗ Utredningen visar också att under befintlig budget kan behovet av gratis menstruationsskydd tillgodoses. Vid eventuella besparingskrav kan detta bli något som behöver prioriteras bort. Denna insats beräknas innefatta en kostnad om cirka 40 000 kronor per år.

Taggar

Dela


Läs mer

V: Inför gratis mensskydd i skolan